2 Korinthus 3:18

2 Korinthus 3:18 HUNK

Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arczczal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől.
HUNK: Karoli Bible 1908
Megosztás