A zsidókhoz írt levél 1
EFO

A zsidókhoz írt levél 1

1
Isten a Fia által szólt hozzánk
1Régen a próféták által beszélt Isten az őseinkkel. Sokszor és sokféleképpen szólt hozzájuk.2De most, ezekben az utolsó napokban a saját Fián keresztül szólt hozzánk. A Fia által teremtette Isten a világot, és mindent neki adott örökségül.3A Fiú az Isten dicsőségének kisugárzása, és benne mutatkozik meg igazán, hogy Isten kicsoda és milyen. Hatalmas szavával a Fiú tartja össze és irányítja az egész világmindenséget. Ő az, aki az embereket megtisztította bűneiktől, azután a Felséges Isten jobb oldalára#jobb oldalára 1:3 Ez a megtiszteltetés és hatalom helye. A 13. versben is. ült a Mennyben.4Isten a Fiának sokkal nagyobb rangot és hatalmat adott, mint az angyaloknak, ezért a Fiú maga is sokkal hatalmasabb az angyaloknál.
5Isten soha egyetlen angyalnak sem mondott ilyet:
„Te vagy a fiam,
ma lettem az Édesapád”, Zsolt 2:7
vagy ezt:
„Apja leszek,
ő meg a fiam lesz.” 2Sám 7:14
6Viszont, amikor Isten elsőszülött#elsőszülött 1:6 Aki elsőként született a családban. Itt azt jelenti, hogy Jézus Krisztus az első és a legfontosabb Isten gyermekei közül. Fiát behozza ebbe a világba, így szól róla:
„Imádva boruljanak a Fiú elé
Isten összes angyalai!”#1:6 idézet az 5Móz 32:43 ókori görög fordításából (Septuaginta). Ugyanez megtalálható a Holt-tengeri tekercsek egyik héber nyelvű kéziratában is. 5Móz 32:43
7Az angyalokról ezt mondja Isten:
„Angyalait szelekké#szelekké 1:7 Ez a szó azt is jelenti: „szellemekké”. teszi,
szolgáit pedig tűz lángjaivá.” Zsolt 104:4
8De a Fiúról így beszél:
„Trónod, ó Isten, örökre megmarad,
igazságos ítéletek által uralkodsz királyságodban.
9Mindig az igazságot szeretted,
és gyűlölted a gonoszt,
ezért öntötte Isten, a te Istened
az öröm olaját fejedre,
ezért emelt a társaid fölé.” Zsolt 45:7-8
10Ezt is a Fiúról mondja Isten:
„Kezdetben te alapoztad meg a Földet, Uram,
és a Menny is a kezed munkája.
11Azok el fognak tűnni,
de te örökre megmaradsz.
Azok elhasználódnak, ahogy a ruhák elkopnak,
12és összehajtod őket, mint a köpenyt.
Újakra fogod őket cserélni,
mint az elkopott ruhákat.
De te mindig ugyanaz maradsz,
életed évei sohasem érnek véget.” Zsolt 102:26-28
13Isten sohasem mondta ezt egyik angyalnak sem:
„Ülj mellém, a jobb oldalamra,
amíg ellenségeidet hatalmad alá kényszerítem!”#1:13 Szó szerint: „amíg ellenségeidet lábaid alá görbítem, és olyanok lesznek, mint a királyi trón lábtartó zsámolya”. Zsolt 110:1
14Az angyalok mindannyian szellemek, akik Istent szolgálják. Isten küldi őket, hogy segítsenek azoknak, akik meg fognak menekülni.