Sveti rad: Prigrli život napornog rada i dobrog odmora

Sveti rad: Prigrli život napornog rada i dobrog odmora

10 dana

Ravnoteža. To je ono za čim žudimo u našim životima kada u jednom uhu čujemo glasan uzvik "radi naporno!" i tihi šapat "odmaraj više" u drugome uhu. Što ako Božji plan za nas nije samo jedno ili drugo? Započni sveti rad-način života u kojemu naporno radiš i dobro odmaraš na način koji proslavlja Boga.

Izdavač

Željeli bismo zahvaliti Crystal Stine i Harvest House Publishers što su omogućili ovaj plan. Za više informacija, molimo posjeti: https://www.harvesthousepublishers.com/books/holy-hustle-9780736972963

O izdavaču

Preko 100000 dovršenih planova