31 totuutta: Kuka minä olen Kristuksessa

31 totuutta: Kuka minä olen Kristuksessa

32 päivää

Pikainen vilkaisu siihen kuinka Efes. 1-2 kuvailee uutta identiteettiämme Kristuksessa. Tämä Thistlebend Ministriesin suunnitelma kannustaa meitä elämään täydemmin uutta identiteettiämme, jonka olemme Häneltä saaneet.

Julkaisija

Haluamme kiittää Thistlebend Ministries:iä tämän suunnitelman tarjoamisesta. Lisätietoja: www.thistlebendministries.org

Tietoa julkaisijasta

Suoritettu yli 100000 kertaa