1. Mozus 1:18

1. Mozus 1:18 RT65

un valdītu dienā un naktī un lai šķirtu gaismu no tumsas. Un Dievs redzēja to labu esam.
RT65: 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts
Jaa