1. Mozus 1:13

1. Mozus 1:13 RT65

Un tapa vakars un tapa rīts - trešā diena.
RT65: 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts
Jaa