Johanneksen ilmestys 14:7

Johanneksen ilmestys 14:7 FB92

Hän kuulutti kovalla äänellä: »Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia – hänen tuomionsa aika on tullut! Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet.»
FB92: Kirkkoraamattu 1992
Jaa