Nehemian kirja 13:22

Nehemian kirja 13:22 FB92

Määräsin nyt, että leeviläisten oli puhdistauduttava ja mentävä vartioimaan portteja, jotta sapatinpäivä pidettäisiin pyhänä. Muista minua myös tämän vuoksi, Jumalani! Ole minulle armollinen suuren laupeutesi tähden!
FB92: Kirkkoraamattu 1992
Jaa