Evankeliumi Luukkaan mukaan 16:29

Evankeliumi Luukkaan mukaan 16:29 FB92

Abraham vastasi: ’Heillä on Mooses ja profeetat. Kuulkoot heitä.’
FB92: Kirkkoraamattu 1992
Jaa