Kirje heprealaisille 7:21

Kirje heprealaisille 7:21 FB92

mutta tämän toisen pappeus vahvistettiin valalla, näillä sanoilla: – Herra on vannonut valan eikä sitä peruuta: sinä olet pappi ikuisesti.
FB92: Kirkkoraamattu 1992
Jaa