Hesekielin kirja 33:13

Hesekielin kirja 33:13 FB92

Jos minä olen vanhurskaalle taannut elämän mutta hän tekeekin vääryyttä vanhurskauteensa luottaen, ei hänen hyväkseen lueta ainoatakaan hänen vanhurskaista teoistaan. Hän teki sellaista mikä on väärin, ja siksi hänen on kuoltava.
FB92: Kirkkoraamattu 1992
Jaa