Toinen kuninkaiden kirja 21:8

Toinen kuninkaiden kirja 21:8 FB92

En enää pane israelilaisia harhailemaan kaukana siitä maasta, jonka olen antanut heidän isilleen, jos he kaikessa toimivat käskyjeni mukaisesti ja noudattavat tarkoin lakia, jonka palvelijani Mooses heille antoi.»
FB92: Kirkkoraamattu 1992
Jaa