Toinen aikakirja 16:12

Toinen aikakirja 16:12 FB92

Kolmantenakymmenentenäyhdeksäntenä hallitusvuotenaan Asa sairastui pahaan jalkatautiin. Mutta sairauteensakaan hän ei etsinyt apua Herralta vaan lääkäreiltä.
FB92: Kirkkoraamattu 1992
Jaa