Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille 1
FB92

Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille 1

1
Alkutervehdys
1 # 2. Kor. 1:19; 2. Tess. 1:1 Paavali, Silvanus ja Timoteus tervehtivät Tessalonikan seurakuntaa, joka elää Isän Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen yhteydessä. Armo ja rauha teille.
Kiitos Jumalalle
2 # Room. 1:9; Fil. 1:3 Me kiitämme aina Jumalaa teistä kaikista, kun muistamme teitä rukouksissamme. 3#1. Kor. 13:13; Kol. 1:4,5Jumalamme ja Isämme edessä me lakkaamatta muistelemme sitä, kuinka usko on saanut teidät toimimaan ja rakkaus näkemään vaivaa ja kuinka kärsivällisesti te panette toivonne Herraamme Jeesukseen. 4#2. Tess. 2:13Mehän tiedämme, te Jumalalle rakkaat veljet, että hän on teidät valinnut, 5#Room. 1:16+sillä evankeliumi ei tullut teidän luoksenne vain sanoina vaan myös Pyhän Hengen voimana, kun me täynnä varmuutta sitä julistimme. Tiedättehän itsekin, miten me toimimme teidän luonanne, teidän parhaaksenne. 6#1. Kor. 4:16+Te puolestanne seurasitte meidän esimerkkiämme, niin, itse Herran esimerkkiä, ja ankaran ahdingon keskellä otitte sanan vastaan täynnä riemua, jonka Pyhä Henki antoi. 7#1. Tess. 4:10Näin teistä tuli esikuva kaikille Makedonian ja Akhaian uskoville. 8#Room. 1:8; Kol. 1:4; Filem. 5Teidän keskuudestanne on Herran sana kaikunut Makedoniaan ja Akhaiaan, onpa uskonne Jumalaan tullut tunnetuksi kaikkialla muuallakin. Meidän ei tarvitse siitä puhua, 9#Ap. t. 14:15; 1. Kor. 12:2sillä kaikki kertovat, mihin meidän käyntimme teidän luonanne johti: te hylkäsitte väärät jumalat ja käännyitte palvelemaan elävää, todellista Jumalaa 10#Fil. 3:20 | Matt. 3:7; Room. 5:9ja odottamaan taivaasta hänen Poikaansa, jonka hän herätti kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevalta vihalta.

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007


Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992