Ensimmäinen kirje korinttilaisille 10:23

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 10:23 FB92

»Kaikki on luvallista» – mutta kaikki ei ole hyödyksi. »Kaikki on luvallista» – mutta kaikki ei ole rakentavaa.
FB92: Kirkkoraamattu 1992
Jaa