Luqa 1
TMQ
1
TIWIT D TEMMEḐRIT N ƸISA
1.1-4.13
Mafol tt wektab injil tah
1Eɲa Teofiles, eggeten wi eǧmeynén éd ekteben isǎlan n awa iǧen ǧérénɣ, 2hund awa hasn tn eǧen imašhaden wi tn eneynén s téṭṭawén nsn émér héndɣ d eǧen s tizaret. Wiɣ entenéḍ a yǎmosen imawayen n Awal n Yaḷḷah. 3Fol awén, aked nk, édét eknéɣ ǎgemay i isǎlan win tizaret, teǧǧeh ahi enniyet n éd tn ektebeɣ s emmek was tn elmedeɣ baš éd hak tn amleɣ s iyyen iyyen, eŋa Teofiles, 4baš éd tsellekened tidet n tifér ti telmeded.
Iǧa ǎngelos isǎlan fol tiwit tan Eḥya wan ǎnesselmaɣ
5Dɣ ezzeman wa dɣ yemos Hérodes ǎmǎnokal n ǎkal n Yehudiya, illé amɣar n imerubay iyyen iǧan isem Zakariya, elant kél Abya. Hennis isem ennét Elizabét telét tawsit iyyet n dg Harun. 6Essin éssen olaɣen dat Yaḷḷah, eknan ǎlekam i elḥaq d elwaṣiya tin Émeli. 7Beššan wr elén arrawen, édét Elizabét tǎmeǧǧaǧrut, essin éssen weššaren daɣ.
8Ahel iyyen, itag Zakariya eššeɣel ennét dat Yaḷḷah édét tewaḍ tn-d meléla nsn enta d winnét. 9Hund awa tenna elɣada tan imerubay, eǧen iseɣéren, yeqqel folas émér n éd yeǧǧeh dɣ Éhen wa Heddigen n Émeli, éd ds yeǧ ikrora. 10A yekka Zakariya isikrurut, ǎddunet emdan timihuden dɣ ténéré.
11Emér héndɣ yos-d ǎngelos iyyén n Émeli dat Zakariya, yebded aɣil wan aɣil n elmejmer wan ikrora. 12As-t yeney Zakariya, yeǧa tǎremméq maqqeret ezzar yeksoḍ hullan. 13Beššan yenna has ǎngelos : “Wr teksoḍed, Zakariya, Yaḷḷah yesla i awa tettered : hennik, Elizabét, éd tekreh arraw, eǧ as isem Eḥya. 14Éd key-d tas tǎdǎwit maqqeret, ǎddunet aggotnén éd eddewén fol tiwit ennét. 15Edét éd yumas imaqqeren dat Émeli. Wr éd isas elboẓa ula a yǎmosen tésesé texmaret wl iyyet. Déndɣ d éd yeǧǧeh tesa n mas, éd yeṭker Unfas Heddigen. 16Éd yer Israyiliten eggotnén dɣ ǎberaqqa n Émeli, Messineɣ nsn. 17Éd yeglâ dat Émeli s eṣṣahet d unfas win ennebi Eliya, baš éd iẓuheẓ ulawen n abbaten d meddansn ; baš éd-d isuɣel wi efelnén ǎberaqqa, éd tn-d yer s tayetté ta karrehen ǎddunet wi elenén udem dat Yaḷḷah ; hund awéndɣ éd isebded ǎddunet ojadnén i Émeli”. 18Yenna Zakariya i ǎngelos : “Menék awa hé eǧeɣ éd elmedeɣ as tidet a tgannéd ? Édét nk amɣar a ǎmoseɣ, henni aked enta weššar”. 19Yenna has ǎngelos : “Nk Jibril wa ibaddeden dat Yaḷḷah, ǎméheleɣ-d ɣork, éd hak siwleɣ, éd hak elleɣuɣ isǎlan wiɣ n elxér. 20Awah tidet a hak ennéɣ, tidet hé tetbetet dɣ émér ennét ; beššan wr hi teflésed, fol awén éd yeṭṭef émi ennek, ǎbas teddobéd awal ar émér héndɣ”.
21Emér héndɣ, ǎddunet eqqalen i Zakariya, ǎkunen folin yeqqim-in a yeǧǧén dɣ Éhen wa Heddigen. 22As zernah yeǧmeḍ-d, wr yeddobet éd hasn isiwel, elmeden as yemun as-d heret iyyen dɣ éhen wanǧam. Yeǧa sn tǎloǧamt beššan yendar as awal.
23Adih as yesmenda Zakariya iheḍan ennét n ǎƹebad, yeqqel tǎɣǎhamt ennét. 24Okeyen iheḍan, tessimrew Elizabét. Teffer awén semmoset tlil. Tenna dɣ iman ennét : 25“Awah ahi yeǧa Émeli : as foli yesres ǎsewaḍ ennét, yekkes ahi teɣaššimt ta eléɣ ǧér ǎddunet”.
Iǧa ǎngelos isǎlan fol tiwit tan Ƹisa
26As okeynet seḍiset tlil, yesséwey Yaḷḷah ǎngelos ennét Jibril s taɣremt iyyet dɣ ǎkal n Jalila, teǧat isem Ennaṣira, 27ɣor tǎmawaṭ iyyet teǧat isem Meryem, teggibbel i Yusef. Yusef wah, aheya n ǎmǎnokal Dawud. 28Yeǧǧeh-in ds ǎngelos, yenna has : “Esselam folm ! Km ta telet tǎhanint maqqeret n Émeli wa dm yeddéwen, teboreked ǧer téḍéḍén emdanet”. 29Tǎkun Meryem hullan fol awa has yenna, wr tessén elmeƹna n ǎseslam wah. 30Yenna has ǎngelos : “Wr teksoḍed, Meryem, édét Yaḷḷah yesres folm tǎhanint ennét. 31Adih éd tsimrewed, éd tekrehed arraw, éd has teǧed isem Ƹisa. 32Éd yeqqel imaqqaren, éd has itahawal Ag Ǎmaṭkal. Éd-t yekf Émeli Yaḷḷah eṭṭebel wan tis Dawud, 33éd imnukel ar abedah fol iheyawen n Yaƹqub, temenukela ennét wr éd temmendu”. 34Tenna has Meryem : “Man emmek n awén ? Edét nk wr ezzéyeɣ médden ?” 35Yenna has ǎngelos : “Unfas Heddigen éd-d yeres folm d eṣṣahet tan Ǎmaṭkal éd km yewer hund télé. Fol awéndɣ arraw wa yeqquddesen hé yiwin, éd i has itahawal Ag Yaḷḷah. 36Ekid, aked wlt mam Elizabét, dɣ tewehré ennét tessimrew, enta tas itahawal tǎmeǧǧaǧrut, teǧǧeh tallit ennét tan seḍiset. 37Edét ula indaren i Yaḷḷah”. 38Tenna has Meryem : “Taklit n Émeli a ǎmoseɣ, yeǧét awas i tennéd”. Ifel tt ǎngelos émér héndɣ.
39Adih tenker Meryem dɣ iheḍan windɣ, tegla terored, tekka aɣrem iyyen dɣ tiderɣén n ǎkal wan Yehudiya. 40Teǧǧeh tǎɣǎhamt tan Zakariya, tesseslem Elizabét. 41Adih déndɣ d tesla Elizabét awal wan Meryem, tofrey i arraw ennét yeggad s tǎdǎwit dɣ tesa ennét. Emér héndɣ yeṭker tt Unfas Heddigen has yeswennen awah, 42teṭkel Elizabét emesli ennét, tenna :
“Yekfim Émeli elbaraka ennét ǧer téḍéḍén emdanet,
elbaraka ennét tella fol arraw wa ihen tesa ennem !
43Ma ǎmoseɣ as hi-d tas mas n Émeli-hin ? 44Édét, ekid, émér wéndɣ d-esléɣ i ǎseslam ennem, arraw wa ihan tesa hin yegged s tǎdǎwit. 45Tengeḍ-am km ta teflaset édét éd yetbet awas ham yenna Émeli !”
46Dédih tenna Meryem :
“S enniyetin, éd simɣereɣ Émeli,
47ulin yeddiwet fol Yaḷḷah, emaɣlasin,
48édét yesres foli akeyad ennét,
nk ta wrt tǎmos ar taklit ennét.
Edét mn dimaɣ ar abedah,
ayt Adem, éd hi gannen : tengeḍ am,
49édét Ǎneddabu yeǧa ahi a yeggén n tihusay.
Enta was isem ennét yeqquddes,
50yemos tamella i wi-t ekṣoḍnén
dɣ iwetyan ikét nsn ;
51yessekna terna n ǎfus ennét :
yezmezzey ǎddunet wi yeṭker ettekebbor dɣ ulawen nsn.
52Yesres imenokalen d temenukela nsn,
yeṭkel wi meḍruynén.
53Yeɣmer wi yeŋɣa laẓ,
yesɣer wi eɣmernén.
54Yellil i Israyil, wa yemosen akli ennét :
wr yettuwet tamella
tas yenna éd tt yekf i abbaten nnɣ,
55Ibrahim d iheyawen ennét, ar abedah”.
56Teqqim Meryem ɣor Elizabét ɣor keraḍet tlil, ezzar teqqel ihenan ennét.
Tiwit tan Eḥya
57Yéweḍ émér wan térwa tan Elizabét, tekreh arraw. 58Inaraǧen ennét d ǎddunet ennét, elmeden tamella ta maqqeret has iǧa Émeli, oheren ds tǎdewit. 59As okeyen ettam iheḍan ḍeffer tiwit, osen-d éd ezzeyenén arraw, eɣélen éd has eǧin isem n tis, Zakariya. 60Beššan tuǧey asn mas, tenna hasn : “Kela, éd yeǧ isem Eḥya”. 61Ennen as : “Wrt illé ǎwadem wl iyyen dɣ ǎddunet ennem iǧan isem wan Eḥya !” 62Ezzar essestenen s tǎloǧamt tis n arraw, essestenent d isem was yera éd-t yeǧ i rurés. 63Yesseǧmey Zakariya elloḥ wa fol yekteb awah : “Isem ennét Eḥya”. Yeskerebbetten awén. 64Γor déndɣ ǎméren émi d iles win Zakariya, yesnemmer Yaḷḷah yeṭkal awal ennét. 65Inaraǧen emdan eksoḍen, efelen isǎlan édeg wéndɣ eɣleyen tiderɣén emdanet tin ǎkal wan Yehudiya. 66Emdan wi has eslenén, yemos asn ettexmima, gannén : "Ma hé yumas arraw waɣ ?" Yemun as yesiwert Émeli ǎfus ennét.
67Zakariya, tis n arraw, yeṭkert Unfas Heddigen, iǧa awal n ennebi, yenna awah :
68"Tebareka Émeli, Messineɣ n Israyil,
wa hin yosen, yennejja ellamet ennét.
69Yesséwey anɣ-d Ǎmaɣlas mǎqqeren dɣ iheyawen n akli ennét Dawud.
70Awén awa yeswenna i ennebiten ennét wi eqqudesnén wan éru :
71Yenna haneɣ éd haneɣ yennej fol ihenǧa nnɣ, d imiksenen nnɣ.
72Yessekna tamella i abbaten nnɣ, ikuttu téséq ennét ta teqquddeset.
73Awén, tahoḍé tas yeǧa Messineɣ i abba nnɣ Ibrahim éd hanɣ tt yekf,
74yenna has éd hanɣ yennej fol ihenǧa nnɣ, éd haneɣ yey éd-t neƹbed wr neksoḍ,
75neqquddes, neẓẓal dats dɣ tǎmeddort nnɣ temda.
76Key, arrawin, éd tumased ennebi n Ǎmaṭkal, édét éd tegled dat Émeli,
éd has zehhuseyed ǎbǎreqqa ennét
77baš éd iselmed elɣelas i ǎddunet ennét s ǎsaruf n ibekkaḍen nsn,
78s tamella n ul n Messineɣ nnɣ.
Hund awéndɣ éd d yas folnɣ yemos taffawt n ihokhaken,
79baš éd yeǧ taffawt i wi eqqimen dɣ tihay n éheḍ d dɣ télé n tǎmettant,
éd hanɣ isuman ǎbǎreqqa wan esselamet”.
80Idaggel arraw, ikarreh tayetté. Yeqqim dɣ ikalen win tinariwen ar ahel wa-d yosa ǧér ǎddunet win Israyil.