Genesis 1:13

Genesis 1:13 MBBTAG12

Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang ikatlong araw.
MBBTAG12: Magandang Balita Biblia
Jaa