Genesis 1:12

Genesis 1:12 MBBTAG12

Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan.
MBBTAG12: Magandang Balita Biblia
Jaa