Ӂенеза 1:4

Ӂенеза 1:4 БДК

Думнезеу а вэзут кэ лумина ера бунэ ши Думнезеу а деспэрцит лумина де ынтунерик.
БДК: Библия Думитру Корнилеску 1924
Jaa

Ilmaiset lukusuunnitelmat ja hartaudet jotka liittyvät Ӂенеза 1:4