Ӂенеза 1:18

Ӂенеза 1:18 БДК

сэ стэпыняскэ зиуа ши ноаптя ши сэ деспартэ лумина де ынтунерик. Думнезеу а вэзут кэ лукрул ачеста ера бун.
БДК: Библия Думитру Корнилеску 1924
Jaa

Ilmaiset lukusuunnitelmat ja hartaudet jotka liittyvät Ӂенеза 1:18