Matthew 1:15

Matthew 1:15 SPERRY

Eliudimlu engnigiyaa Eleazar, Eleazamlu engnigiyaa Matthan, Matthanimlu engnigiyaa Jacob.
SPERRY: Godim Ukauhiit Gospelit Hitamanguyun Apostlit Havaangillu
Jaa