Matteus 1
FINRK

Matteus 1

1
Jeesuksen syntymä ja lapsuus
Jeesuksen sukuluettelo
1Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Abrahamin pojan, sukuluettelo: 2Abrahamille syntyi Iisak, Iisakille Jaakob, Jaakobille Juuda ja tämän veljet. 3Juudalle syntyivät Peres ja Serah, joiden äiti oli Taamar. Perekselle syntyi Hesron, Hesronille Raam, 4Raamille Amminadab, Amminadabille Nahson, Nahsonille Salmon, 5 Salmonille Booas, jonka äiti oli Raahab. Booakselle syntyi Oobed, jonka äiti oli Ruut. Oobedille syntyi Iisai
6ja Iisaille Daavid, kuningas. Daavidille syntyi Salomo, jonka äiti oli Uurian vaimo. 7Salomolle syntyi Rehabeam, Rehabeamille Abia, Abialle Aasa, 8Aasalle Joosafat, Joosafatille Jooram, Jooramille Ussia, 9Ussialle Jootam, Jootamille Aahas, Aahakselle Hiskia, 10Hiskialle Manasse, Manasselle Aamon, Aamonille Joosia 11ja Joosialle Jekonja ja tämän veljet siihen aikaan, kun kansaa siirrettiin Babyloniaan.
12Babyloniaan siirtämisen jälkeen Jekonjalle syntyi Sealtiel, Sealtielille Serubbaabel, 13Serubbaabelille Abihud, Abihudille Eljakim, Eljakimille Assur, 14 Assurille Saadok, Saadokille Jaakin, Jaakinille Elihud, 15 Elihudille Eleasar, Eleasarille Mattan, Mattanille Jaakob 16 ja Jaakobille Joosef, Marian mies. Mariasta syntyi Jeesus, jota kutsutaan Kristukseksi .
17Abrahamista Daavidiin on siten kaikkiaan neljätoista sukupolvea, Daavidista Babylonian pakkosiirtolaisuuteen asti neljätoista ja Babylonian pakkosiirtolaisuudesta Kristukseen neljätoista sukupolvea.
Jeesuksen syntymä
18Jeesuksen Kristuksen syntyminen tapahtui näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, kävi ennen heidän yhteenmenoaan ilmi, että Maria oli raskaana Pyhästä Hengestä. 19Koska Joosef, hänen miehensä, oli hurskas eikä tahtonut saattaa Mariaa häpeään, hän aikoi kaikessa hiljaisuudessa hylätä hänet.
20Mutta kun Joosef tätä ajatteli, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: ”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. 21Hän synnyttää pojan, ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus , sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä.”
22Tämä kaikki on tapahtunut, jotta kävisi toteen sana, jonka Herra on puhunut profeetan kautta: 23 ”Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel” – se merkitsee: Jumala meidän kanssamme. 24Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. 25 Hän ei kuitenkaan yhtynyt vaimoonsa, ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan. Joosef antoi pojalle nimeksi Jeesus.

Kannustamassa ja haastamassa sinua etsimään läheisyyttä Jumalan kanssa joka päivä.


YouVersion käyttää evästeitä mukauttaakseen käyttökokemustasi. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt evästeiden käytön Tietosuojakäytännössämme kuvatulla tavalla.