YARUNG 1
KAUB
1
Raisacheingmo ni Kautma
1Yaphang phuh wo Isor nougkha bai purthima no taoh phuh, 2purthima le mungha mkhong kroi khe se bukcha ong tong ou, akhe mnaohma se sumundru manang ni sahka wo gbol ye tong ou, akhe abo sumundru ni sahka wo se Isor ni phola ktukhau ye se sihphla tong ou. 3Akhe Isor sa ha, “Pimo souhphaisi thou.” Are ong khe pimo souhphai thanng ha. 4Akhe Isor abo pimo no nai ye nai mi, kahama khe nuh ha; abo ni khe, Isor abo pimo bai mnaohma no skaoh ha. 5Isor abo pimo no khe sal kthang, mnaohma no khe hor hing ye pha ha. Sanja ong ye phuaing souhphai khe– salha ong ha.
6Abo ni khe Isor, “Nougkha bukur kha ye toi baohnoi ong ye, nougkha sahka wo baohha akhe tola wo baohha ongsi thou,” hing ha. 7Are khe Isor nougkha no khe ye, nougkha sahka ni toi bai nougkha tola ni toi no skaoh ha, akhe abo deino ong ha. 8Abo ni khe, Isor nougkha sahka no khe kchuha hing ye pha ha. Sanja ong ye phuaing souhphai khe– salnoi ong ha.
9Abo ni khe Isor, “Nougkha tola ni toi zaga krungha wo thumha ongsi thou, akhe hakhoung kha ye thanngsi thou,” hing ha; akhe abo deino ong thanng ha. 10Isor abo hakhoung bkhaoh no khe– ha, akhe toi thumha ongnaima no khe sumundru hing ye pha ha. Akhe Isor abo no nai ye nai mi, kahama khe nuh ha. 11Abo ni khe Isor, “Ha wo sam, samphang akhe mphang rao, mko bai bthai khe thainaima jat jat khe achaisi thou,” hing ha. Are ong khe, abo deino ong ha. 12Ha wo sam, jat jat ni maimung mko khe thainaima samphang rao, bthai khe thainaima mphang rao, jat jat achai ha. Are ong khe, Isor nai ye nai mi, abo rao no kahama khe nuh ha. 13Abo ni khe, sanja ong ye phuaing souhphai khe–saltham ong ha.
14Abo ni khe Isor, “Nougkha wo sal kthang bai hor no skaohnai karanaima rao ongsi thou, akhe abo raobu jwo ni, saljora bai borsi jora ni phnuhnaima ongsi thou,” hing ha; 15akhe “Purthimbi ni sahka wo karakhlairi ni kchuha wo nougkha ni karanaima ongsi thou,” hingphi ha. 16Are ong khe, Isor kararinaima ktor konoi chari ha. Ktorteh khe sal kthang wo karari ni, akhe koluh khe hor wo karari ni khe ha, bung athugkhroi rao no pho chari ha. 17,18Are khe, Isor purthimbi sahka wokarari ni, sal bai hor wo karari ni, akhe pimo bai mnaohma no juda kheni hing ye kchuha ni nougkha wo aborao no toing ha. Abo ni khe, Isor nai yenai mi, abo rao no kahama khe nuhha. 19Abo ni khe, sanja ong ye phuaing souhphai khe– salbroi ong ha.
20Abo ni khe Isor, “Toi yo hamung sningya rangmanangma kplung ongsi thou, akhe purthima ni sahka kchuha ni nougkha wo láiso ye birbainaima tau rao ongsi thou,” hing ha. 21Are khe sumundru ni kitri ktor ktor, tre tre tao ye berainaima rao jat jat, bthwu bthwu khe ye, akhe bukrangnang tau rao jat jat khe ye chari ha. Are ong khe, Isor nai ye nai mi, abo rao no kahama khe nuh ha. 22Akhe Isor brao no, “Bsa kha ye, iye ye sumundru wo gbol thou, akhe ha wobu tau rao kloh ye iye thou,” hing sa ye srabo ri ha. 23Abo ni sanja ong ye phuaing souhphai khe– salba ong ha.
24Abo ni khe Isor, “Ha wo jat jat khe muima rao, khakhlah bai maanaima rao cha thou,” hing ha; akhe abo deino ong thanng ha. 25Akhe Isor ha wo jat jat khe muima rao no chari ha, yak rimo muima bai blong ni, ktor-steh jat jat khe ye. Are ong khe Isor nai ye nai mi, abo rao no kahama khe nuh ha.
26Abo ni khe Isor sa ha, “Phai di, chini saohmul dei khe ye chung bai swolairi ye brouh taoh na; akhe braobu sumundru á ni sahka wo, nougkha ni tau rao ni sahka wo, akhe muima ktor rao ni sahka wo, ha manang ni sahka wo, akhe ha sahka wo maa ye berainaima rao ni sahka wo bagra ongsi thou.” 27Are ong khe, Isor brouh no bini sasaoh ni saohmul dei khe chla bai broi khe ye taoh ha. 28Akhe Isor brao no srabo ri ye sa ha, “Bsa mai ye iye thou, akhe ha wo gbol ye abo ha no yak wo toing thou, akhe sumundru á rao ni sahka wo, nougkha ni tau rao ni sahka wo, akhe ha wo jesuh hinng tongnaima rao ni sahka wo bagra ong thou.” 29Are ong khe Isor saphi ha, “Nai di, ang butloi khanaima samphang, ha manang wo gbol tongnaima rao no, akhe mphang bthai yo butloi khanaima rao no ri ha. Abo rao le nini panda wo chámung se ong nai. 30Akhe ha ni jesuh muima ktor-steh, nougkha ni jesuh tau, jesuh rangma hoih tongnaima rao no sam kukhrang brao ni chámung khe ye ang ri ha.” Are ong khe, abo deino ong ha. 31Abo ni khe Isor jesuh bung charipaimo rao no nai ye nai mi, akhe nai di, abo rao le bari kahama khe ong ha. Abo ni sanja ong ye phuaing souhphai khe– saldouh ong ha.

©2008 Bible Society of India

Lisätietoja käännöksestä BAIBEL KTHAR