9Kay ang kalaglagan sa Samaria sama sa samad nga dili na maayo, ug kini mahitabo usab sa Juda. Makaabot kini sa Jerusalem, ang pinakasentro nga dapit + 1:9 pinakasentro nga dapit: Sa literal, pultahan. sa akong mga katagilungsod.

Read MIKA 1

Cebuano New Testament (Ang Pulong Sa Dios)
Copyright © 1988, 2001 by Biblica, Inc.®
Used by Permission. All rights reserved worldwide.