Versions

Cancel
 
9Kay ang kalaglagan sa Samaria sama sa samad nga dili na maayo, ug kini mahitabo usab sa Juda. Makaabot kini sa Jerusalem, ang kapital nga siyudad#1:9 kapital nga siyudad: sa literal, pultahan. sa akong mga katagilungsod.