Versions

Cancel
 
6Daarom sal Ek Samaria 'n puinhoop in die oop veld maak,'n plek om wingerde te plant.Ek sal sy bouklip in die laagte afgooi,sy fondamente oopgrawe.