Versions

Cancel
 
6'n Volk trek op teen my land;die volk is sterk en sonder getal;sy tande is soos dié van 'n leeu,sy kakebene soos dié van 'n leeumannetjie.