Versions

Cancel
 
6Onder hierdie Judeërs was daar Daniël, Gananja, Misael en Asarja,