Versions

Cancel
 
6Dan het die ander vrou haar baie gespot en verneder omdat die Here haar kinderloos laat bly het.