Versions

Cancel
 
6omdat ek juis hierop vertrou, dat Hy wat ’n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig #II Kor. 1:14Filip. 1:10tot op die dag van Jesus Christus;