11Ook het al sy #Job 19:13broers en al sy susters en al sy bekendes van vroeër na hom gekom en met hom saam brood geëet in sy huis; en hulle het met hom medelyde gehad en hom vertroos oor al die onheil wat die Here oor hom gebring het. En hulle het hom elkeen ’n geldstuk gegee en elkeen ’n goue ring.

Read JOB 42