YouVersion Logo
Search Icon

MATTEÜS 1

1
Jezus' afstamming
1 # Luk 3:23-38 Dit is het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de zoon van Abraham. 2Abraham verwekte Izaäk. Izaäk verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers; 3Juda verwekte Perez en Zera bij Tamar; Perez verwekte Hezron, Hezron verwekte Aram; 4Aram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nahesson, Nahesson verwekte Salmon; 5Salmon verwekte Boaz bij Rachab; Boaz verwekte Obed bij Ruth; Obed verwekte Isaï; 6Isaï verwekte David, de koning.
Koning David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria; 7Salomo verwekte Rehabeam, Rehabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asa; 8Asa verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram; 9Joram verwekte Uzzia, Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz; 10Achaz verwekte Hizkia, Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amon, Amon verwekte Josia; 11Josia verwekte Jechonja en zijn broers, in de tijd van de ballingschap in Babylonië.
12Na de ballingschap in Babylonië verwekte Joahaz Sealtiël, Sealtiël verwekte Zerubbabel; 13Zerubbabel verwekte Abiud, Abiud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor; 14Azor verwekte Zadok, Zadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud; 15Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob; 16Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus is geboren, die de Christus wordt genoemd.
17De afstammingslijst telt dus van Abraham tot David veertien generaties, van David tot de ballingschap in Babylonië veertien generaties, en vanaf de ballingschap in Babylonië tot Christus veertien generaties.
De geboorte van Jezus
18 # Luk 2:1-7 De geboorte van Jezus Christus ging als volgt. Toen zijn moeder Maria ten huwelijk beloofd was aan Jozef en zij nog niet met elkaar geslapen hadden, bleek Maria zwanger te zijn uit de Heilige Geest. 19Haar man Jozef, een oprecht mens, wilde haar niet openlijk te schande maken en dacht er daarom over in stilte te laten weten van het huwelijk af te zien.
20Toen hij deze dingen overwoog, verscheen in een droom een engel van de Heer aan hem. De engel zei: "Jozef, zoon van David, aarzel niet om Maria tot vrouw te nemen, want haar zwangerschap is ontstaan uit de Heilige Geest. 21Ze zal een Zoon krijgen en je moet Hem Jezus noemen, want Hij zal zijn volk redden van hun zonden." 22Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat de Heer door de profeet gezegd heeft: 23#Jes 7:14'Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon krijgen, en men zal Hem Immanuël noemen.' Vertaald is dat: God is met ons.
24Toen Jozef wakker werd, deed hij wat de engel van de Heer hem bevolen had en nam haar tot vrouw. 25Hij sliep niet met haar tot haar Zoon geboren was, haar eerstgeborene. En hij noemde Hem Jezus.

Currently Selected:

MATTEÜS 1: VB

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy