YouVersion Logo
Search Icon

Het Evangelie naar Matteüs 1

1
De stamboom van Jezus Christus
1Het boek van de geboortegeschiedenis van Jezus Christus, de Zoon van David, de zoon van Abraham.
2Abraham verwekte Izak, Izak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers. 3Juda verwekte Perez en Zerach bij Tamar, Perez verwekte Hezron en Hezron verwekte Aram, 4Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nahesson, Nahesson verwekte Salmon, 5Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï, 6Isaï verwekte David, de koning, en David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria.
7Salomo verwekte Rehabeam, Rehabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asa, 8Asa verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia, 9Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia, 10Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amon, Amon verwekte Josia, 11Josia verwekte Jechonja en zijn broers in de ballingschap in Babel.
12Na de ballingschap in Babel verwekte Jechonja Sealthiël en Sealthiël verwekte Zerubbabel, 13Zerubbabel verwekte Abihud, Abihud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor, 14Azor verwekte Zadok, Zadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, 15Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob, 16Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die de Christus genoemd wordt.
17Alle geslachten dus, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten en van David tot de ballingschap in Babel zijn veertien geslachten en van de ballingschap in Babel tot de Christus zijn veertien geslachten.
De geboorte van Jezus Christus
18De geboorte van Jezus Christus was als volgt. Toen Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, bleek zij, voordat zij gemeenschap gehad hadden, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. 19Maar omdat Jozef, haar man, rechtvaardig was en haar niet te schande wilde maken, overwoog hij om in stilte van haar te scheiden. 20Terwijl hij over deze dingen nadacht, verscheen de engel van de HEERE aan hem in een droom en zei tegen hem:
“Jozef, zoon van David,
wees niet bevreesd om Maria je vrouw tot je te nemen,
want Hij die in haar geboren is, is uit de Heilige Geest.
21Zij zal een Zoon baren en zij zal Hem de naam Jezus geven,
want Hij zal zijn volk redden van hun zonden.”
22Dit alles is gebeurd, opdat vervuld zou worden wat de HEERE door de profeet gesproken heeft, toen hij zei:
23“Zie, de maagd zal zwanger worden
en een Zoon baren
en zij zullen Hem de Naam ‘Immanoe-El’ geven,
wat betekent: ‘GOD met ons.’”
24Toen Jozef wakker werd, deed hij zoals de engel van de HEERE hem bevolen had en hij nam zijn vrouw bij zich. 25Hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren Zoon baarde en zij gaf Hem de naam ‘Jezus’.

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy