YouVersion Logo
Search Icon

Matteus 1

1
1See raamat on Jeesuse, Messia,#1:1. Või „Kristus“. „Kristus“ on heebreakeelse sõna „Messias“ kreekakeelne vaste. Taaveti poja ja Aabrahami poja elu üleskirjutus, alustades sugupuust:
2Aabraham oli Iisaki isa#1:2. „Isa“ või „sigitaja“.; ja Iisak oli Jaakobi isa; ja Jaakob Juuda ja tema vendade isa; 3ja Juuda Peretsi ja Serahi isa (nende ema oli Taamar); ja Perets oli Hesroni isa; ja Hesron Arami isa; 4ja Aram oli Amminadabi isa; ja Amminadab Nahsoni isa; ja Nahson Salma isa; 5ja Salma oli Boase isa (tema ema oli Raahab); ja Boas oli Oobedi isa (tema ema oli Rutt); ja Oobed oli Iisai isa; 6ja Iisai kuningas Taaveti isa. Taavet oli Saalomoni isa (tema ema oli Uurija naine); 7ja Saalomon oli Rehabeami isa; ja Rehabeam Abija isa; ja Abija Aasa isa; 8ja Aasa oli Joosafati isa; ja Joosafat Joorami isa; ja Jooram Ussija isa; 9ja Ussija oli Jootami isa; ja Jootam Aahase isa; ja Aahas Hiskija isa; 10ja Hiskija oli Manasse isa; ja Manasse Aamoni isa; ja Aamon Joosija isa; 11ja Joosija oli Jekonja ja tema vendade isa, Paabeli vangipõlve ajal. 12Pärast Paabeli vangipõlve oli Jekonja Sealtieli isa; ja Sealtiel Serubbaabeli isa; 13ja Serubbaabel oli Abihuudi isa; ja Abihuud Eljakimi isa; ja Eljakim Assuri isa; 14ja Assur oli Saadoki isa; ja Saadok Ahhimi isa; ja Ahhim Elihuudi isa; 15ja Elihuud oli Eleasari isa; ja Eleasar Mattani isa; ja Mattan Jaakobi isa;
16ja Jaakob oli Joosepi isa; Joosep oli selle Maarja mees, kellest sündis Jeesus, keda nimetatakse Messiaks.
17Nõnda on kõiki põlvkondi Aabrahmist Taavetini kokku neliteist, Taavetist Paabeli vangipõlveni neliteist põlvkonda ja Paabeli vangipõlvest Messiani neliteist põlvkonda.
18Messia Jeesuse sündimise lugu oli selline. Tema ema Maarja oli kihlatud Joosepiga, kuid enne, kui nad koos magamiseni jõudsid, jäi Maarja Pühast Vaimust lapseootele. 19Tema kihlatu Joosep oli hea mees ega tahtnud Maarjat avalikult häbistada, seega otsustas ta kihluse diskreetselt katkestada.
20Kui Joosep kõige selle peale mõtles, ilmus talle unes Issanda ingel ja ütles talle: „Joosep, Taaveti poeg, ära karda Maarjaga abielluda, sest ta on lapseootel Pühast Vaimust. 21Talle sünnib poeg ja sa pead talle nimeks panema Jeesus, sest ta päästab rahva nende pattudest.“ 22(See kõik toimus, et täituks see, mida Issand oli prohveti kaudu öelnud: 23„Neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja. Teda hüütakse Immaanueliks,“ mis tähendab „Jumal meiega“.)#1:23. Vt Jesaja 7:14. 24Joosep ärkas ja tegi nii, nagu Issanda ingel oli teda käskinud. 25Joosep abiellus Maarjaga, kuid ei maganud temaga enne, kui ta oli sünnitanud poja, kellele ta pani nimeks Jeesus.

Currently Selected:

Matteus 1: PKP

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy