YouVersion Logo
Search Icon

Mattheu 1

1
Mattheu 1
1Incwadi ka u tsoa tsoalong ke Jesu Kreste, indodana David, mora ka-Abrahama.
2U-Abrahama wazala u-Isaka; u-Isaka wazala Jakobo; Jakobo o ile a tsoala Juda le eena;
3Juda a tsoala Faresi le Sara ho Tamari; uFaresi wazala u-Esrom; u-Esrom wazala u-Aramu;
4U-Aramu wazala u-Aminadaba; Aminadaba a tswala Nasone; Nahasoni wazala Salimoni;
5u Salimoni a tsoala Bhowazi e le Rahaba; uBhowazi wazala u-Obede hoRuthe; u-Obede wazala Jese;
6UJese oazala morena; Ke hore morena oazalai ke hona;
7Solomone a tsoala Rehobowamu; uRehobowamu wazala uAbhiya; uAbhiya wazala Asa;
8U-Asa a tsoala Josafati; Josafati a tsoala Joramu; uJoramu wazala u-Oziya;
9U-Oziya a tsoala Jothamu; Jothamu a tsoala-Ahazi; u-Ahazi o ne a tsoala eena;
10o na le lebitso la Manase; uManase oazala u-Amoni; u-Amoni a tsoala Josiya;
11uJosiya wazala uJekoniya na sebaka, sebaka sa ho thunjelwa ho khetha.
12Emva kokuthunjelwa eBabele, Jekoniya wa tswala Salatiyeli; Salatiyeli wazala Zorubhabheli;
13uSorobhabheli wazala u-Abiyudi; u-Abiyudi wazala u-Eliyakimi; u-Eliyakimi wazala u-Azore;
14u-Azore a tsoala Sadoki; Sadoki wazala uAkimi; u-Akimi wazala u-Eliyudi;
15u-Eliyudi wazala u-Eleyazare; u-Eleyazare wazala uMathani; Mathani wazala Jakobo;
16Jakobo a tswala Josefa monna ka Maria, a ba a nkwa ka Jesu, a re o tlatswa ke motho.
17Tsonke litloholo tsa basukela ho Abrahama ba Davida li ne li le ba leshome le metso e mene; Nesukela kuDavide kuze kube sekuthunjelweni Babilonia ditšitšiluane tse leshome le metso e mmedi; ’Me qalong ea ho qala ho etsa khetho, ho ka etsa hore ho be le Bakreste ba leshome le metso e ’meli.
18Tsoalo ea tsoalo ea Jesu Kreste ka mokhoa o hlakileng: unina uMariya ese Josefa, bengakahlangani ba fumanoa ke ho kena ka Moya oNgcwele.
19Khona o Josefa monna oa hae, e leng setho sa motho, o na le monna ea entseng phoso, o ne a tsoa mala ka thōko.
20Esa nahana ka lintho tse, bheka, Ingelosi ea Morena ea bonahala ho tsoa ka morero, ka hore: “Josefa, ndodana David, u tšaba ho nka Maria umkakho; oNgcwele.
21Ha a tsoala mora, o tla tla pele ho lebitso la Jesu, hobane o tla be a le kapele, a tla kapele ho eena.
22Ka baka leo, ntho e nngwe le e nngwe eo e ka etsahallwang, e le hore o tle o qetelle o sebeletsa Morena ka ho moporofeta.
23Bheka, intombi e mimba, e tla le indodana, bakeng sa lebitso la lebitso la Emanuweli, ho fihlela ka hohunyushwa, Modimo ounathi.
24Josefa o se o kile a ba le ntlo ya ntlo ya ntlo ya lengeloi la Morena, moo o leng teng;
25Akamazi o ile a hlahisa dibolo tsa hae; lebitso la lebitso la Jesu.

Currently Selected:

Mattheu 1: SothoNT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy