YouVersion Logo
Search Icon

Matthew 1

1
Iesu ta ohihi amita javo ikerekari
(Luke 3:23-38)
1Eto Iesu Keriso, embomeni ta orekari embo amita ohihi amo David ra eto David ta ohihi amo Abraham ra amita ke re erevira. 2Eto Abraham ta meni amo Isaac ra eto Isaac ta meni amo Jacobra, eto Jacob ta meniundi amo Judah te amita eambopo te 3Eto Judah ta meni amo Perez te Zerah te ra eto enana ta e amo evohu Tamar ra. Eto Perez ta meni amo Hezron te Hezron ta meni amo Ram ra, 4Eto Ram ta meni amo Amminadab te Amminadab ta meni amo Nahshon te Nahshon ta meni amo Salmon ra. 5Eto Salmon ta ae Rahab na meni Boaz ingena te Boaz ta ae Ruth na meni Obed ingena te Obed ta meni amo Jesse ra. 6Eto Jesse ta meni amo King David ra. Eto David na embo Uriah ta ae humbuto ve ikenu meni Solomon ingena. 7Eto Solomon ta meni amo Rehoboam te Rehoboam ta meni amo Abijah, te Abijah ta meni amo Asa ra. 8Eto Asa ta meni amo Jehoshaphat ra Jehoshaphat ta meni amo Joram ra, Joram ta meni amo Uzziah ra. 9Eto Uzziah ta meni amo Jotham ra, Jotham ta meni amo Ahaz ra, Ahaz ta meni amo Hezekiah ra. 10Eto Hezekiah ta meni amo Manasseh ra Manasseh ta meni amo Amon ra, Amon ta meni amo Josiah ra. 11Eto Josiah ta meniundi amo Jechoniah te amita eambopo te ra. Eto iji aramiko te enda Babylon embomeni na Israel embo ga isoro eto embomeni humbuto enana ta enda Babylon ta ere pambuhahera.
12Eto humbuto pambua amita ambota embo Jechoniah ta ae na meni Shealtiel ingena eto Shealtiel ta meni amo Zerubbabel ra. 13Eto Zerubbabel ta meni amo Abiud ra, Abiud ta meni amo Eliakim te Eliakim ta meni amo Azor ra. 14Eto Azor ta meni amo Zadok te Zadok ta meni amo Akim ra, Akim ta meni amo Eliud ra. 15Eto Eliud ta meni amo Eleazar ra, Eleazar ta meni amo Matthan te Matthan ta meni amo Jacob ra. 16Eto Jacob ta meni amo Joseph ra. Eto Iesu amita javo Keriso ke eagora amita e Mary avo Joseph na jimbuna (eto javo ‘Keriso’ ta be amo ari sasapura oreketo humbari embo). 17Avo eto embo Abraham eto pambuto David na kane ena mamone te meniundi te amo tapa 14 ra. Eto embo David eto pambuto enda Babylon ta pambari iji te amo mamone te meniundi te tapa 14 nei emina kane ena eto Babylon ta pambari eto pambuto Keriso ta iji te amo mamone te meni undi te tapa 14 nei emina kane ena.
Mary na Iesu ingena amita ke
(Luke 2:1-7)
18Eto Iesu Keriso ta ingari amo eingera, Joseph na Iesu ta e Mary ga jimbuna rate vahaita ae Ahihi Otohu na enu Mary urete ena. 19Eto Mary ta ivu Joseph na Mary urete ena avo kito mana mana eto embo javotoho amina Mary meni humbuto me kiaguja uje ae ue jimbari avo ojikari na toasi uje ena.
20Eto ainge hotembihinu Bada ta Anera na ehure ta amita degi puvuto ke einge ena, “Joseph David ta ahije Mary no ae ra amiga irari joru aojo amo Ahihi Otohu na ikehei urete ehija. 21Eto meni singa ingasuja amina umo eonga amita embomeni ta ari sasapura avoeto orekau datoho iresora avoeto amita javo ‘Iesu’ ikejo” ainge Anera na ena. 22Eto ari erevi tapa amo Bada na mahu peroveta ta degi ari kajari einge mihia, 23“Eto kakara na teho urete eto meni singa humbau amita javo Immanuel aisora” eto Immanuel ta be amo “God dago te iraguja” 24Eto Joseph na ehure ta kito ereto Bada ta Anera na ke ena avo agi eto Mary humbuto amita bande ta ikena. 25Eto enana besi oenga oenga evio meni singa ingenu Joseph na meni ta javo Iesu ikena.

Currently Selected:

Matthew 1: OKVH

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy