YouVersion Logo
Search Icon

Metta 1

1
Birinği bab.
1Ysa el‐Mesih, ibn‐i Daud, ibn‐i Ibrahimyn nesebinyn kitabi dyr.
2Ibrahim Ishaki tewlid ejledi, we Ishak Jakubi tewlid ejledi, we Jakub Jehudaji we onun karyndašlaryni tewlid ejledi.
3We Jehuda Tamardan Fares ile Zarahi tewlid ejledi; we Fares Hasruni tewlid ejledi; we Hasrun Arami tewlid ejledi.
4We Aram Aminadabi tewlid ejledi; we Aminadab Nahšoni tewlid ejledi; we Nahšon Salmoni tewlid ejledi.
5We Salmon Rahabtan Boazi tewlid ejledi; we Boaz Raustan Obidi tewlid ejledi; we Obid Jesseji tewlid ejledi.
6We Jesse Daud meliki tewlid ejledi; we Daud melik Urijanyn zewğesynden Sulejmani tewlid ejledi.
7We Sulejman Rahobyami tewlid ejledi; we Rahobyam Abyjaji tewlid ejledi; we Abyja Asaji tewlid ejledi.
8We Asa Jehošafati tewlid ejledi; we Jehošafat Jorami tewlid ejledi; we Joram Uzijaji tewlid ejledi.
9We Uzija Josami tewlid ejledi; we Josam Ahazi tewlid ejledi; we Ahaz Hyzkyjaji tewlid ejledi.
10We Hyzkyja Manassaji tewlid ejledi; we Manassa Amoni tewlid ejledi; we Amon Jošijaji tewlid ejledi.
11We Jošija Babil ğelasi zemanynde Jekonijaji we onun karyndašlaryni tewlid ejledi.
12We Babil ğelasynden sonra Jekonija Šaltyjeli tewlid ejledi; we Šaltyjel Zerubabeli tewlid ejledi.
13We Zerubabel Abihudi tewlid ejledi; we Abihud Elijakimi tewlid ejledi; we Elijakym Azuri tewlid ejledi.
14We Azur Saduki tewlid ejledi; we Saduk Achimi tewlid ejledi; we Achim Elijudi tewlid ejledi.
15We Elijud Elijazari tewlid ejledi; we Elijazar Matsani tewlid ejledi; we Matsan Jakubi tewlid ejledi.
16We Jakub Merjemyn zewği Jusufi tewlid ejledi; we merkumeden Mesih denylen Ysa tewellüd etti.
17Imdi ensalyn ğümlesi Ibrahimdan Dauda kadar on dört nesl, we Dauddan Babil ğelasyne dejin on dört nesl; we Babil ğelasynden Mesihedek on dört nesl dyr.
18We Ysa el‐Mesihyn wiladeti bu minwal üzre oldi, ja’ni walidesi Merjem Jusufe nišanlü iken, iğtimalerynden ewwel ruh‐ül‐kudustan hamile bulundi.
19Imdi onun zewği Jusuf salyh oldygynden, we onu ruswaj‐i alem etmek istemedygynden, onu gizlüğe tatlik etmek nijetynde idi.
20Amma bunu düšünyr iken, ište, rabbyn meleki rujada ona görünüp, »Ej Jusuf, ibn‐i Daud, zewğen Merjemi kabul etmeje korkma, zira onun rahmynde mewğud olan ruh‐ül kudustan dyr.
21We o bir ogul dogurağak, we ona Ysa tesmije edesyn, zira o kawmyni günahlarynden chalas edeğek tyr,« dedi.
22Imdi bunun ğümlesi rabb tarafyndan pejgamber wasitasile:
23»Ište, bakire hamile olup, bir ogul dogurağak tyr, we ona Immanujil (ki terğeme olunsa, ›allah bizymle‹ demek tyr), tesmije edeğekler dyr, dejü, bujurylan kelamyn itmam olunmasi ičün waky oldi.«
24Imdi Jusuf ujkudan ojandykte, rabbyn melekinyn kendisine ettygi emre imtisalen, zewğesini kabul ejledi.
25We merkumeji ilk ogluni dogurinğeje‐dek bilmez idi, we ol ma’sume Ysa tesmije ejledi.

Currently Selected:

Metta 1: TURMAT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy