YouVersion Logo
Search Icon

Mathew 1

1
1 Achau Crist o Abraham i Joseff. 18 Ei genhedlu ef o’r Ysbryd Glân, a’i eni o Fair forwyn, wedi ei dyweddïo hi â Joseff. 19 Yr angel yn boddloni cam‐dybus feddyliau Joseff, ac yn dehongli enwau Crist.
1Llyfr #Luc 3:23cenhedliad Iesu Grist, fab Dafydd, fab Abraham. 2#Gen 21:2, 3Abraham a genhedlodd Isaac; ac #Gen 25:26Isaac a genhedlodd Jacob; a #Gen 29:35Jacob a genhedlodd Jwdas a’i frodyr; 3A #Gen 38:27Jwdas a genhedlodd Phares a Sara o Thamar; a #Ruth 4:18; 1 Cron 2:5, 9 &cPhares a genhedlodd Esrom; ac Esrom a genhedlodd Aram; 4Ac Aram a genhedlodd Aminadab; ac Aminadab a genhedlodd Naason; a Naason a genhedlodd Salmon; 5A Salmon a genhedlodd Boos o Rachab; a Boos a genhedlodd Obed o Ruth; ac Obed a genhedlodd Jesse; 6A #1 Sam 16:1; 17:12Jesse a genhedlodd Dafydd frenin; a #2 Sam 12:24Dafydd frenin a genhedlodd Solomon o’r hon a fuasai wraig Ureias; 7A #1 Cron 3:10 &cSolomon a genhedlodd Roboam; a Roboam a genhedlodd Abeia; ac Abeia a genhedlodd Asa; 8Ac Asa a genhedlodd Josaffat; a Josaffat a genhedlodd Joram; a Joram a genhedlodd Oseias; 9Ac Oseias a genhedlodd Joatham; a Joatham a genhedlodd Achas; ac Achas a genhedlodd Eseceias; 10Ac #2 Bren 20:21; 1 Cron 3:13Eseceias a genhedlodd Manasses; a Manasses a genhedlodd Amon; ac Amon a genhedlodd Joseias; 11A Joseias a genhedlodd #1 Cron 3:16, 17Jechoneias a’i frodyr, ynghylch amser y symudiad i Fabilon; 12Ac wedi’r symudiad i Fabilon, Jechoneias a genhedlodd Salathiel; a Salathiel a genhedlodd Sorobabel; 13A Sorobabel a genhedlodd Abïud; ac Abïud a genhedlodd Eliacim; ac Eliacim a genhedlodd Asor; 14Ac Asor a genhedlodd Sadoc; a Sadoc a genhedlodd Achim; ac Achim a genhedlodd Elïud; 15Ac Elïud a genhedlodd Eleasar; ac Eleasar a genhedlodd Mathan; a Mathan a genhedlodd Jacob; 16A Jacob a genhedlodd Joseff, gŵr Mair, o’r hon y ganed Iesu, yr hwn a elwir Crist. 17Felly yr holl genedlaethau o Abraham hyd Dafydd, sydd bedair cenhedlaeth ar ddeg; ac o Dafydd hyd y symudiad i Fabilon, pedair cenhedlaeth ar ddeg; ac o’r symudiad i Fabilon hyd Grist, pedair cenhedlaeth ar ddeg.
18A #Luc 1:27genedigaeth yr Iesu Grist oedd fel hyn: Wedi dyweddïo Mair ei fam ef â Joseff, cyn eu dyfod hwy ynghyd, hi a gafwyd yn feichiog #Luc 1:35o’r Ysbryd Glân. 19A Joseff ei gŵr hi, gan ei fod yn gyfiawn, ac heb chwennych #Deut 24:1ei gwneuthur hi yn siampl, a ewyllysiodd ei rhoi hi ymaith yn ddirgel. 20Ac efe yn meddwl y pethau hyn, wele, angel yr Arglwydd a ymddangosodd iddo mewn breuddwyd, gan ddywedyd, Joseff, mab Dafydd, nac ofna gymryd Mair dy wraig: oblegid yr hyn a #1:20 Gr. gaed.genhedlwyd ynddi sydd o’r Ysbryd Glân. 21#Luc 1:31A hi a esgor ar fab, a thi a elwi ei enw ef IESU: oblegid #Act 4:12efe a wared ei bobl oddi wrth eu pechodau. 22(A hyn oll a wnaethpwyd, fel y cyflawnid yr hyn a ddywedwyd gan yr Arglwydd trwy’r proffwyd, gan ddywedyd, 23#Esa 7:14Wele, morwyn a fydd feichiog, ac a esgor ar fab; a #1:23 Neu, gelwir ei enw ef.hwy a alwant ei enw ef Emanuel; yr hyn o’i gyfieithu yw, Duw gyda ni.) 24A Joseff, pan ddeffroes o gwsg, a wnaeth megis y gorchmynasai angel yr Arglwydd iddo, ac a gymerodd ei wraig: 25Ac nid adnabu efe hi hyd onid esgorodd hi ar #Exod 13:2ei mab cyntaf‐anedig. A galwodd ei enw ef IESU.

Currently Selected:

Mathew 1: BWM1955C

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy