YouVersion Logo
Search Icon

Matayo 1

1
Ufyari lwa Nndumi Yesu Kristo
(Luk 3:23-38)
1Yesu Kristo mmbo akee wa ufyari lwa Davidi, akee wa ufyari lwa Abrahamu. Yelu ni uramba lwa ufyari lwakwe. 2Abrahamu kaira Isaki, Isaki kaira Yakobo, Yakobo kaira Yuda na vanavamaye. 3Yuda kaira Faresi na Zara na mayaawo ni Tamari; Faresi kaira Esrom, Esrom kaira Aramu. 4Aramu kaira Aminadabu, Aminadabu kaira Naasoni; Naasoni kaira Salmoni. 5Salmoni kaira Boas, nawe maye ni Rahabu, Boas kaira Obedi nawe maye ni Ruti. Obedi kaira Isai. 6Isai kaira mangyi Davidi, Davidi kaira Solomon. Nawe maye ni nka ulya wa Uria. 7Solomon kaira Rehoboamu; Rehoboamu kaira Abia, Abia kaira Asafu. 8Asafu kaira Yosafati, Yosafati kaira Yoramu. Yoramu kaira Usia. 9Usia kaira Yotamu, Yotamu kaira Ahasi, Ahasi kaira Hesekia. 10Hesekia kaira Manase, Manase kaira Amosi, Amosi kaira Yosia; 11Yosia kaira Yekonia na vanavamaye meendi vandu veefo veesamirywa kulya Babeli.
12Na meendi vandu vansamirywa kulya Babeli Yekonia kaira Saltieli, Saltieli kaira Serubabeli. 13Serubabeli kaira Abiudi, Abiudi kaira Eliakimu. Eliakimu kaira Asori; 14Asori kaira Sadoki, Sadoki kaira Akimu, Akimu kaira Eliudi; 15Eliudi kaira Eleasari, Eleasari kaira Matani; Matani kaira Yakobo. 16Yakobo kaira Yosefu we mmi wa Maria. Mmbwe aleira Yesu yeto avaangwa Kristo.
17Naasa kupookya Abrahamu fika Davidi marika akava ikumi na aana. Na kupookya Davidi fika meendi alya vandu valesamiryo kulya Babeli marika akaveva ikumi na aana. Na kupookya meendi vandu valesamirywa kulya Babeli fika Kristo marika akaveva ikumi na aana.
Mawonikyony a Nndumi weeru Yesu Kristo
(Luk 2:1-7)
18Naasa yoo maonikyony a Kristo kileenda u-le, “Maye ulya wakwe we Maria, eefinngywa ni Yosefu valandesanga ando amwi sha nndu na nka kamanyika mmbo akufingye kyuuka na Mumuyo Mweele. 19Na mmi ulya wakwe we Yosefu akee nndu nsumanu nalakunde insuta karummbwa nanreu kirika. 20Eefo akusaraa indo nsu wa Iruva kansheya efo yooryeny kaamba, ‘Yewe Yosefu kukee mwana wa Davidi! Nta kulairyee irwaa tindi wafo Maria, mashika elyi akufingye mmbo kyuukye na Mumuyo Mweele.’ 21Mmbo ashiira mwana wa womi na yewe kumfishye irina ni Yesu. ‘Mashika mmbwe akiraa vandu vakwe ngyulyamari tawo.’ ” 22Na kimaruma kikaenda indo, ni kirero kilya Nndumi alerera na kana ka nkisuku naambo kikooye iinukya kyeamba, 23“Lla-te mwana wa kyeny akaa naire mwana wa womi, na irina lyakwe vammbaange ni ‘Emanueli’ (Kwaallwa kyaamba; Iruva asasangyi neese).” 24Naasa Yosefu kakwiipoo rony, kandetana kilya nsu ulya wa Nndumi ammbia karwaa tindi ulya wakwe. 25Nta nalasange nawe kutani afika kyeeri kya iira mwana nawe kammbaanga irina lyakwe ni Yesu.

Currently Selected:

Matayo 1: MASNT00

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy