Versions

Cancel
 
30Herren deres Gud går foran dere, og han vil kjempe for dere, slik som dere så han gjorde det i Egypt #2 Mos 1414.25Jos 1014.42