3Ca tataj u chʼawbal jun ca siqʼuin che i jyub tzʼinilic; cu bij:“¡Ya ca pe i Kajwal! Chi yijba u be chuwach.Chi sucʼba niʼpa i jul, niʼpa i tanalak pu be i Kajwal.”(Queje ile tzʼibtal canok.)

Read San Marcos 1