YouVersion Logo
Search Icon

MATIUS 1

1
Yesus ikni umbasi fahet haharoho imbibag ane
(Luk 3:23-38)
1Yesus Kristus ikni umbasi Abraham men Daud menen ondohowon fahet ikni umbasi ununuk suwesingga aru fam haharoho imbibag. 2Abrahamen amloho Ishak endetfag. Ishaken amloho Yakub endetfag. Yakuben amloho Yehuda men ori winon men indag enepfag. 3Yehudan uhe Tamar hilibareg malik piren Peres men Zerah men indag enepfag. Peresen amloho Hezron endetfag. Hezronen amloho Ram endetfag. 4Ramen amloho Aminadab endetfag. Aminadaben amloho Nahason endetfag. Nahasonen amloho Salmon endetfag. 5Salmonen uhe Rahab hilibareg amloho Boas endetfag. Boasen uhe Rut hilibareg amloho Obed endetfag. Oberen amloho Isai endetfag. 6Isaiyen amloho Daud ap suwon ino endetfag.
Dauren Uria uhe hilibareg amloho Salomo endetfag. 7Salomoen amloho Rehabeam endetfag. Rehabeamen amloho Abia endetfag. Abian amloho Asa endetfag. 8Asan amloho Yosafat endetfag. Yosafaren amloho Yoram endetfag. Yoramen amloho Uzia endetfag. 9Uzian amloho Yotam endetfag. Yotamen amloho Ahas endetfag. Ahasen amloho Hizkia endetfag. 10Hizkian amloho Manasye endetfag. Manasyen amloho Amon endetfag. Amonen amloho Yosia endetfag. 11#2Raj 24:14-15; 2Taw 36:10; Yer 27:20O Babel ininggik hele waroho hondog enepfag li itano Yosian amloho Yekhonya men ori winon men indag enepfag.
12O Babel ininggik hele loloho wilip enepfag li Yekhonyan amloho Sealtiel endetfag. Sealtielen amloho Zerubabel endetfag. 13Zerubabelen amloho Abihud endetfag. Abihuren amloho Elyakim endetfag. Elyakimen amloho Azur endetfag. 14Azuren amloho Zadok endetfag. Zadoken amloho Akhim endetfag. Akhimen amloho Eliud endetfag. 15Eliuren amloho Eleazar endetfag. Eleazaren amloho Matan endetfag. Matanen amloho Yakub endetfag. 16Yakuben amloho Yusuf Maria ahun ino endetfag. Hiyap inowen Yesus unuk eke Kristus ino indag tibag.
17Abraham famen til-til Daud fam indag arik watfahon unumbasi obog toho nunggul hirik atfag. Dauren indag enepfahon welatfag li itanowen endetil larukmen o Babel ininggik hele waroho hondog enepfagma indag enepfahon arimano unumbasi obog toho nunggul hirik atfag. O Babel hondog enepfag li itanowen endetil larukmen Kristus fam indag enebik watfahon arimano unumbasi nunggul hirik atfag.
Yesus indag tibag ane
(Luk 2:1-7)
18 # Luk 1:27 Yesus Kristus indag tibag ane fahet tu imin: Yesus isinga Maria ino Yusuf men ahun uhe roho welam fug angge elenggen ket kurukmu Allah hime fanowon inowen Maria ahummu malik imbibag. 19Malik imbibagma Yusuf ino Allah fam indi wirik toho wenggel haruk lit ap enelukeman hiyap aru inggaliyap timin fug ulug hirako umbusuhuk pibag. 20Hirako umbusuhuk peruk lit nei og harukmen Ninikni Allahn malaikat misig Yusuf ambeg monde fibagma watfareg ele uruk lit, ”Daud umba Yusuf nare, hat hakol eleg toho huhe Maria hilahun. Malik ahummu werehon ari Allah hime fanowon inowen emberisi. 21#Luk 1:31Aren malik ap angge enderuhumu haren at unuk Yesus suwaluhun. At ori arimanowen siyag ane turukon at inowen elehap turuk lit windar enebuhu,” ulug malaikaren Yusuf hiyag itfag.
22Alem ari tibag ane aru Ninikni Allahn atam wene hiyag isaruk latfag ahun feneyen ibahon hikit toho teko libag. 23#Yes 7:14Ibag ane aru,
”Hiyap tuhumon misihen malik ap angge ahummu aruhureg indag tahumu unuk Imanuel suwaluhup.”
Unuk Imanuel ari nit nenele roho ”Allahn let neneptuk lit wereg.”
24Yusuf ino in atfareg malaikaren hiyag itfahon hikit toho nuhe Maria hilamin ulug hilibareg 25#Luk 1:31ambiyeg nohuk fug angge weregman eneg malik ino ap umalik indag atfagma unuk Yesus suwalfag.

Currently Selected:

MATIUS 1: YLI

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy