MATIYUT 1
WNO

MATIYUT 1

1
OBEELOM WONE MATIYUT MBANEEGERAK
Yetut Keritut ombomini nda'narit wogogwaarak inendage yi o
(Luk 3:23-28)
1It Ndawut Abarakam inombooluk Yetut Keritut ombomini nda'narit wogogwaarak inendage liiru mbanak yi o.
2At Abarakam nen Itak ndake, Itak nen Yakup ndake, Yakup nen Yekura owewologwe-awurilogwe inom ndaganake, 3ndi, at Yekura nogo nen kwe Tamat eereegerak paga Peret Tera imbirak ndaganake, at Peret nen Keteron ndake, Keteron nen Aram ndake, 4Aram nen Aminarap ndake, Aminarap nen Nakaton ndake, Nakaton nen Talomon ndake 5ndi, Talomon nen kwe Arakap kolage nagagirik, Mbowat ndake, at Mbowat nen kwe Urut kolage nagagirik, Obet ndake, Obet nen Itai ndake, 6ndi, Itai nen Ndawut aap endagembogut nogo ndake, eerit wogogwaarak.
Ti'nuk, at Ndawut nogo nen aap Uriya akwe ndinogo wappunuk, Talomo ndake, 7Talomo nen Erekabeyam ndake, Erekabeyam nen Abiya ndake, Abiya nen Ata ndake, 8Ata nen Yotapat ndake, Yotapat nen Yoram ndake, Yoram nen Utiya ndake, 9Utiya nen Yotam ndake, Yotam nen Akat ndake, Akat nen Kitikiya ndake, 10Kitikiya nen Manate ndake, Manate nen Amon ndake, Amon nen Yetiya ndake, 11ndi, aap Yakuri o Mbabin wogoret nogogwaarak eyom paga at Yotiya nogo nen Yekoniya awuri inom ndaganake, eerit wogogwaarak.
12Aap Yakuri o Mbabin wogoret nogogwaarak wonogo logonet, ti'nuk, peebi at Yekoniya nen Teyalitiyen ndake, Teyalitiyen nen Terumbabin ndake, 13Terumbabin nen Abikut ndake, Abikut nen Eliyakim ndake, Eliyakim nen Atot ndake, 14Atot nen Tarok ndake, Tarok nen Akim ndake, Akim nen Eliyut ndake, 15Eliyut nen Eliyatat ndake, Eliyatat nen Matan ndake, Matan nen Yakup ndake, 16Yakup nen Yutup kwe Mariya ogonggolo nogo ndake, ndi, kwe Mariya nen at Yetut nit Keritut yogo monggoorak nogo ndake, eerit wogogwaarak aret o.
17Ti kenok, aap Abarakam nda'nagagerak kuli paga nen nok, Ndawut nda'nagagerak kuli paga, aap inombomini ineebe 14 aret nda'narit wogogwaarak. Ndi, at Ndawut nda'nagagerak kuli paga nen nok, aakumi Yakuri mendek o Mbabin wogoret nogogwaarak kuli nogo paga inombomini ineebe 14 aret nda'narit wogogwaarak. Ndi, aakumi Yakuri mendek o Mbabin wogoret nogogwaarak kuli paga nen nok, Keritut nda'nagagerak kuli paga inombomini ineebe 14 aret nda'narit wogogwaarak.
Yetut Keritut nda'nagagerak wone
(Luk 2:1-7)
18At Yetut nda'nagagerak nogo ti, yogop aret nda'nagagerak. Agalo Mariya aap Yutup nen miireegerak imbirak awo lambungga'lek kagak, Aberiniki nen abila eereegerak me, kwe nogo abila agagerak kin age mbareegi, 19ogonggolo Yutup nogo, iniki abu koonak menggerak me, ”Kwe yi, aakumi nggwok inenggaanom paga enggali wappuurak neebi o,” yinuk, ”Kote mbo pikit,” mbareegerak. 20”Mbo pi ilik, lek a?” yinuk, iniki awo koongge nogo yege me, abi paga kage logonet, mbogut paga yonggo nege menggerak melaikat mendek ambi at owagam kin ari wage nagagirik, yoge logonet, ”Kat Yutup Ndawut ombooluk yi wae. Kwe Mariya abila agaarak nogo ti, Aberiniki paga aret abila agaarak me, keebi mbarugun o. Kat kakwe ti aret kolet o. 21At aagaluk aap aret ndarigin o. Ndi, ndake kenok, owe-awot inomaluk nogo at nen lek eerogo punuk, inagap ndarigin me, endage Yetut aret toonenu o,” yoge kagagerak.
22-23Yoge kagagerak nogo ti, ninogoba endagembogut nen yoge kagak aap Ala wone yorage nagagerak nabi ambi nen yorage logonet, ”At kolage nogo abila age logominggirik, aagaluk aap aret ndarigin o. Ndi, ndake kenok, at endage Imanuwen aret yogo logogun o,” yinuk, yoragagerak nogo, a'me lik yuwak nduk, yoge kagagerak. (Endage Imanuwen nogo ti, nit ninoone paga, ”Ala Ninom Wonogwe o,” yogo monggoorak.)
24Ndi, at Yutup nogo, nogo yinuk, eenik age nagagirik, at melaikat nogo nen, ”Togop eeru o,” yoreegerak nogo ndak-ndak aret eeke logonet, akwe Mariya aret kolagagerak. 25Kolagagerak kwe, aagaluk awo ndaka'lek kagak, pigagangga'lek aret wonagagerak. Ti'nuk, kwe nogo aagaluk ndake mbareegi, at Yutup nen endage Yetut aret tooneegerak.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.