YouVersion Logo
Search Icon

MATIUS 1

1
Dafta wa'i ra waro Ruma Isa Al Masih
(Luk. 3:23-38)
1Akeku dafta wa'i ra waro Ruma Isa Al Masih, londo ra mai la Daud, ra mai la Ibrahim. Ratampu'u aipu la Ibrahim sampe d̄i la Daud, ngara-ngara wa'i ra waro Ruma Isa b̄une ratunti ake:
2-6ala Ibrahim,
la Ishak,
la Yakub,
la Yehuda ro arid̄ohona,
la Peres ro la Zerah (ina siad̄oho ngarana la Tamar),
la Hezron,
la Ram,
la Aminadab,
la Nahason,
la Salmon,
la Boas (inana eded̄u la Rahab),
la Obed (inana eded̄u la Rut),
la Isai,
ro Sangaji Daud.
6b-11 # 2Raj. 24:14-15, 2Taw. 36:10, Yer. 27:20 Ratampu'u aipu Daud sampe wakatu pakikai bangsa Israel aka Babel wara ratunti ngara-ngara b̄une ake:
la Sulaiman (inana eded̄u wei wa'u la Uria),
la Rehabeam,
la Abia,
la Asa,
la Yosafat,
la Yoram,
la Uzia,
la Yotam,
la Ahas,
la Hizkia,
la Manasye,
la Amon,
la Yosia,
la Yekhonya ro ari ra sa'ena.
12-16Ratampu'u aipu bangsa Israel rapaki aka Babel sampe rawarakai Ruma Isa wara ratunti ngara-ngara b̄une ake:
la Yekhonya,
la Sealtiel,
la Zerubabel,
la Abihud,
la Elyakim,
la Azur,
la Zadok,
la Akhim,
la Eliud,
la Eleazar,
la Matan,
la Yakub,
la Yusuf rahi la Maria.
Ro la Maria edeku warakai Ruma Isa d̄ipehekai Al Masih.
17Ndad̄i rad̄i tampu'u aipu la Ibrahim sampe la Daud sara'ana wara sampuru upa londo ra mai. Ratampu'u aipu la Daud sampe rakakai wakatu dou Israel paki aka Babel wara sampuru upa londo ra mai rau. Ratampu'u aipu dou Israel rapaki aka Babel sampe ngganakai Al Masih wara sampuru upa londo ra mai rau.
Warakai Ruma Isa Al Masih
(Luk. 2:1-7)
18 # Luk. 1:27 Ndakeku caritana warakai Ruma Isa Al Masih, inana b̄a Ruma Isa Al Masih eded̄u la Maria, sod̄i angi lab̄o la Yusuf. Pala sawatipu b̄a siad̄oho nikana, palasi la Maria nawa'ura na'e loko. La Yusuf wati b̄adena b̄a one la Maria na'e lokona kai kuasa Roh Allah. 19La Yusuf, dou sod̄ina ede, eded̄u dou mato'a d̄i hukum Taurat. Ndad̄i sia nane'e dengga sod̄i angina, pala kai nari-nari, loakud̄u wati maja la Maria d̄i tando dou mboto. 20Wunga timba-timba b̄a la Yusuf lampa rawi ede, sia nifina. Ade nifina ede, nifi b̄a edana mala'eka Ruma manggahi d̄i sia, ”Yusuf, londo ra mai la Daud, aina dahumu nika lab̄o la Maria, b̄ara ana dou to'i ma wara ade lokona ede eded̄u randad̄ikaina b̄a kuasa Roh Allah. 21#Luk. 1:31 La Maria d̄imanggana sab̄ua ana mone. Ana dou to'i ede pab̄uapu nggomi tangarakaimu Isa, b̄ara Sia d̄imakasalama ela-Na rad̄i dosa siad̄oho.”
22Samenana ede ndad̄i ndedekaina loakud̄u ndad̄ina au ranggahi b̄a Ruma rakarongga b̄a nabi-Na, eded̄u, 23#Yes. 7:14 ”Sab̄ua dou sampela d̄imana'e loko ro nanggana ana mone. Ana dou to'i ede d̄itangarakai Imanuel.” (Imanuel eded̄u nggahi Ibrani ma aona ”Ruma Hatalla wara lab̄o ndaita”).
24Sawa'u b̄a tu'u la Yusuf, sia karawina au ranggahi mala'eka Ruma ede d̄i sia. Sia nikana lab̄o la Maria. 25#Luk. 2:21 Pala salama la Maria watipu ngganana anana ede, la Yusuf wati maru campona lab̄o la Maria. Ro sawa'u b̄a nggana b̄a la Maria ana dou to'i ede, la Yusuf tangarakaina ana dou to'i ede Isa.

Currently Selected:

MATIUS 1: LAIBHP

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy