YouVersion Logo
Search Icon

Matayo 1

1
Kibyalilwe cha ngʼwa Yesu Kristo
1Kitabo cha kibyalilwe cha ngʼwa Yesu Kristo, ngʼwana wa ngʼwa Daudi, ngʼwana wa ngʼwa Abrahamu.
2Abrahamu akamyala Isaaka; Isaaka umyala Yakobo; Yakobo umyala Yuda na bana ba ngʼwawe;
3Yuda umyala Faresi na Zara muli Tamaru; Faresi umyala Esromu; Esromu umyala Aramu;
4Aramu umyala Aminadabu; Aminadabu umyala Naasoni; Naasoni umyala Salmoni.
5Salmoni umyala Boazi muli Rahabu; Boazi umyala Obedi muli Ruth; Obedi umyala Yese;
6Yese umyala Ntemi Daudi. Ntemi Daudi umyala Solomoni muli uyo walali nke wa Uria;
7Solomoni umyala Rehoboamu; Rehoboamu umyala Abia; Abia umyala Asa;
8Asa umyala Yehoshafati; Yehoshafati umyala Yoramu; Yoramu umyala Uzia;
9Uzia umyala Yothamu; Yothamu umyala Ahazi; Ahazi umyala Hezekia;
10Hezekia umyala Manase; Manase umyala Amoni; Amoni umyala Yosia;
11Yosia umyala Yekonia na bana ba ngʼwawe mu shiku ja kusamiwa kuja Babuloni.
12Na hanuma ya kusamiwa kuja Babuloni, Yekonia umyala Shealtieli; Shealtieli umyala Zerubabeli;
13Zerubabeli umyala Abihudi; Abihudi umyala Eliakimu; Eliakimu umyala Azori;
14Azori umyala Sadoka; Sadoka umyala Ahimu; Ahimu umyala Eliuda;
15Eliuda umyala Eleazari; Eleazari umyala Mathani; Mathani umyala Yakobo;
16Yakobo umyala Yusufu u ngoshi wa ngʼwa Mariamu, muli nkima uyu akabyalwa Yesu, Uyo akitanagwa Kristo.
17Giki i shibyalilwe shose kufuma kuli Abrahamu kushisha kuli Daudi, shibyalilwe ikumi na shine; na kufuma kuli Daudi kushisha kusamiwa kuja Babuloni, shibyalilwe ikumi na shine; na kufuma kusamiwa kuja Babuloni kushisha kuli Kristo, shibyalilwe ikumi na shine.
Kubyalwa kwa ngʼwa Yesu Kristo
(Lk. 1.26-38; 2.1-20; Yh. 1.1-2,14)
18Kubyalwa kwa ngʼwa Yesu Kristo kwali kuli giki, iki nina Mariamu wali walunjiwa na Yusufu, aho bali batali kusanja, ubonwa ali nda ya Moyo Ngʼwela.
19Yusufu ngoshi wakwe iki ubiza ntungilija, na walatatogilwe kungola, widedekanya kuneka mu kwigeniha.
20Aho wali widedekanya mihayo iyi, lolaga, malaika wa Seba akangʼwilongela mu kiloti, ungʼwila giki, Yusufu ngʼwana wa ngʼwa Daudi, utizogoha kuntwala nke wako Mariamu: iki icho chatungwa mu nda yakwe cha ngʼwa Moyo chene chela.
21Nanghwe alamyala ngʼwana ngosha, nangho ulangʼwilika lina lyakwe YESU: iki Wei alabapija banhu bakwe kufuma mu shibi shabo.
22Iyo yose yali yitwa, gushikilijiwe uyo gwaahayiwa na Seba muli nghangi, giki,
23Lolaga, munhya ngʼwibembu alabucha nda, nanghwe alamyala ngʼwana ngosha, na balangʼwilika lina lyakwe Emanuel; mhayo uyu, kushomelejiwa kwaho kuli giki, Mulungu ali hamo na biswe.
24Yusufu aho wali umisha mu tulo, akita gitumo malaika wa Seba wanagilile, na untwala nke wakwe;
25Na walatamanile wei kushisha umyala ngʼwana wakwe wa kwandia ngosha; na akangʼwilika lina lyakwe YESU.

Currently Selected:

Matayo 1: SUK60

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy