Matiu 1
ẠḌI

Matiu 1

1
Eghunotu phọ ọmar bọ Jịzos Kraist
(Luk 3.23-38)
1Ẹmaria phọ ọmar bọ Jịzos Kraist imiighom ọophi Ebraham, kụ ẹteeny Devid ọdaam mọ.
2Ebraham kụ ọde Ạizik; Ạizik kụ ọde ạJekob; ạJekob kụ ọde aJuda rꞌabumor ọdi. 3AJuda kụ ọde ạPerez rꞌaZera (ạTamar kụ onhiin phọ ạbidi); ạPerez kụ ọde ạHezron; ạHezron kụ ọde ạRam; 4ạRam kụ ọde Ạminadab; Ạminadab kụ ọde aNason; aNason kụ ọde aSalmon; 5aSalmon kụ ọde ạBoaz (onhiin phọ ọdi aRehab); ạBoaz kụ ọde Obed (onhiin phọ ọdi aRut); Obed kụ ọde ạJesi; 6#2 Ạbud 24.14, 15; 2 Krọ 36.10; Jer 27.20ạJesi kụ ọde aDevid ọdaam mọ.
ADevid kụ ọde ạSolomon (onhiin phọ ọdi aYuraya kụ aphin ghan); 7ạSolomon kụ ọde aRehoboam; aRehoboam kụ ọde Abaija; Abaija kụ ọde Ạsa; 8Ạsa kụ ọde ạJehosafat; ạJehosafat kụ ọde ạJehoram; ạJehoram kụ ọde Uzaya; 9Uzaya kụ ọde aJotam; aJotam kụ ọde Ehaz; Ehaz kụ ọde ạHezekaya; 10ạHezekaya kụ ọde ạManase; ạManase kụ ọde Ạmon; Ạmon kụ ọde aJosaya; 11aJosaya kụ ọde aJehoyasin rꞌabumor ọdi. Pọ kụ amem mọ ọsighe bọ we Ịzirel ogheelom Bạbilon.
12Ịdipho ọsighe bọ we phọ ogheelom Bạbilon: aJehoyasin kụ ọde ạSialtiel; ạSialtiel kụ ọde ạZerubabel; 13ạZerubabel kụ ọde Abiud; Abiud kụ ọde Ẹliakim; Ẹliakim kụ ọde Ạzor; 14Ạzor kụ ọde ạZedok; ạZedok kụ ọde Akim; Akim kụ ọde Elayud; 15Elayud kụ ọde Ẹliazar; Ẹliazar kụ ọde aMatan; aMatan kụ ọde ạJekob; 16ạJekob kụ ọde ạJosef phọ ọpo aphin bọ Meri, onhiin phọ ạJizos Kraist, ọpo Ẹnaan eguanaan bọ mọ katu phọ.
17Pọ ịduon phọ, emiigh Ebraham kụ ẹteeny Devid ḍioph rꞌinya ọote, kụ emiigh Devid kụ ẹteeny mem mọ ọpo ọsighe bọ we phọ ogheelom Bạbilon ḍioph rꞌinya ọote, kụ emiigh mem mọ ọpo kụ ẹteeny mem mọ ọmar bọ Kraist ḍioph rꞌinya ọote.
Ịpe ọmar bọ Jịzos Kraist
(Luk 2.1-7)
18 # Luk 1.27 Ịduon kụ ịdi ọmar bọ Jịzos Kraist. Onhiin phọ ọdi ughol mọ aMeri. ẠJosef kụ atebeeny ḍịkala kụ tụtu rẹteeny dị bịdi kọtolan esi, bịn ọmiin dị aMeri ọdi rꞌeghun. Ịikpo Uwaloor Iigbia phọ kụ iimoromi bọ Meri. 19ẠJosef phọ ogey oye kụ kpạripe rꞌoofolomi aMeri kụ ạwa oḍighi lẹeph bịn ọwile ọdi. 20Ọdi odi rạatughian ghan ịphen phọ, kụ ọokpaany Ọmoogh-we phọ aru ạteeny nyọdi ụmalha, kụ ạmagh mọ, “Jọsef ọony aDevid, kákiilaan ọsighe aMeri ophin. Ịikpo Uwaloor Iigbia phọ kụ iimoromi bọ nyọdi. 21#Luk 1.31Ọdi kạmar ri mọony, kụ nạ kakol ḍien phọ ọdi mọ ạJizos, ịdi eḍighi bọ ọdi kạpel we phọ ọdi esi ịkaraph phọ ạbidi.”
22Oomo phọ ịphen imite omuneniom ikpo ọnhu Ọmoogh-we phọ oyil phọ ọdi ạḅem bọ mọ, 23#Azay 7.14“Ọnyani dị oye kọ̋rolan esi kaamor ri ạmar olephiri, dị kokol mọ Emanuel” (ẹmhu phọ pọ Ẹnaan edianaan rꞌayira).
24Kụ ạJosef rọsuma, kụ ạtuugh ịpe ọokpaany Ọmoogh-we phọ ạḅeni bọ nyọdi aḍighi kụ aphin Meri. 25#Luk 2.21Kụ ịyal ạbidi esi ụ́tolan tụtu ẹteeny mem mọ ọpo ạmar bọ mọony phọ. Kụ ạJosef aghol nyọdi mọ ạJizos.

© 2018 ALDLS  

Abuan Language Development and Literacy Society 

Ayama-Abua, Rivers State, Nigeria

Published by 

NBTT 

Nigeria Bible Translation Trust 

No. 7 Old Airport Road 

P.O. Box 790, Jos Plateau State, Nigeria

ISBN: 978-978-966-354-5 

In cooperation with

MIDI BIBLE 

Ch. de Praz-Roussy 4b, 1032 Romanel-sur-Lausanne, Switzerland

The New Testament in Abuan was originally published 

in 1978 by The Bible Society of Nigeria with © UBS


Learn more about Ạḍinya Iigbia