YouVersion Logo
Search Icon

Matfiejo 1

1
Pal Isusóskiro Xristosóskiro Ródo
1Lylvarí (kniga) pal Isusóskiro Xristosóskiro ródo, Davidóskire Čhavéskiro, Avramoskire Čhavéskiro. 2Avrámo sys Isakóskiro dad, Isako sys Jakovóskiro dad, Jakovo sys dad Judáske i léskire pšalénge; 3Juda sys Fariesóskiro#1.3 Dro Judýtko originálo “Perec, Zerah, Boaz” i Zaróskiro dad (léngiri daj sys Támar'); Fariéso sys Esromóskiro dad, Esrómo sys Aramóskiro dad; 4Arámo sys Aminadavóskiro dad, Aminadávo sys Naasonóskiro dad, Naasóno sys Salmonóskiro dad; 5Salmóno sys Vaozóskiro dad (Vaozóskiri daj sys Raháv), Vaózo sys Avidóskiro dad (Avidóskiri daj sys Ruf'); Avido sys Jesiejoskiro dad, 6Jesiejo sys kralískire – Davidóskiro Dad; Davído sys Solomonóskiro dad (Solomonóskiri daj sys Urijáskiri romný); 7Solomóno sys Rovoamóskiro dad, Rovoámo sys Avijákiro dad, Avijá sys Asáskiro dad; 8Asá sys Iosafatóskiro dad, Iosafáto sys Ioramóskiro dad, Iorámo sys Ozíiaskiro dad; 9Ozíia sys Iofamóskiro dad, Iofámo sys Ahazóskiro dad, Aházo sys Jezekijáskiro dad; 10Jezekíia sys Manasijáskiro dad, Manásija sys Amonóskiro dad, Amono sys Iosijáskiro dad; 11Iosija sys Iokimoskiro dad, Iokimo sys dad Jehonijaske i léskire pšalénge angíl dová, syr Judén lydžiné dro pliéno (pe zor) te dživén ke Vavilóno. 12Paló davá, syr len lydžiné dro Vavilóno, Jehonija sys Salafiiloskiro dad; Salafiilo sys Zorovavieljoskiro dad; 13Zorovavieljo sys Aviudoskiro dad, Aviudo sys Jeliakimoskiro dad, Jeliakimo sys Azoroskiro dad; 14Azoro sys Sadokoskiro dad, Sadoko sys Ahimoskiro dad, Ahimo sys Jeliudoskiro dad; 15Jeliudo sys Jelieazaroskiro dad, Jelieazaro sys Matfanoskiro dad, Matfano sys Jakovóskiro dad; 16Jakovo sys Iosifoskiro (Jozaskiro) dad, savó sys Marijakiro rom, saví bijandiá Isusós, Savéske lav dyné Xristóso. 17Adiáke sys dešuštar ródy Avramostyr angíl Davidóste; Davidostyr angíl dová, syr Judén lydžiné dro Vavilóno isyn dešuštar ródy; i dolé dyveséndyr, syr Judén lydžiné dro Vavilóno angíl Xristosóskiro bijanypén isyn dešuštar ródy.
Syr Isúso Xristóso Bijándyja
18Adiáke, syr Isúso Xristóso#1.18 Dro Judýtko originálo “Ješuá -xa-mašiah” bijándyja: paló (poslie) dorakiribén te lenpe, syr Léskire dáke Marijake treindiá te vydžál paloróm pal Jozaste, ne angíl, syr lénge te zdžanpe (te lenpe), vygijá, so Joj sys pharí Sventoné Duhóstyr (Fanostyr). 19A Joza (Iosifo), rom Lákiro, sys patyvalo manúš i na kamdiá te ladžakirel La, i kamdiá čorahanés te otmekél La. 20Ne syr jov podumindia davá, Devléskiro Jangólo javdiá ke jov dre suné i phendiá: “Joze, Davidóskiro čhavó, na andyrša te priles Maríia syr romniá, pal-dová so Kodová, Saves joj bijanéla, isyn Sventoné Duhóstyr (Fanostyr); 21joj bijanéla Čhavés, tu désa Léske lav Isúso, pal-dová so Jov zrakhéla Péskire manušén grehéndyr.” 22Ne saró davá sys, sob (kaj) te kerélpe dová, so Devél phendiá pir prorokoste: 23“Ake, patyvalý terný džuvlý javéla pharí, i bijanéla Čhavés, i Léskiro lav javéla Emanuilo” (so značynéla: “Devél isyn aménca”). 24Kiéli Joza uštyjá soibnastyr, jov kerdiá, syr Devléskiro Jangólo priphendiá léske; jov prilyjá romniá peskirjá, 25i jov na džindiá La syr romniá, angíl dová, syr Joj bijandiá Čhavés; i jov dyjá lav Léske Isúso.

Currently Selected:

Matfiejo 1: ROMBALTR

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy