YouVersion Logo
Search Icon

Mataio 1

1
1TUSI hnân aû je dö anyi Iesu Keriso, mâtrâni Davita, mâtrâni Aberahama.
2Aberahama ame hnöku Isaaka; Isaaka ame hnöku Jekob; Jekob ame hnöku Juda, me je liamekeiny mē; 3Juda ame hnöku Farez me Zera ûnyi ga Tamara; Farez ame hnöku Ezerona; Ezerona ame hnöku Ram; 4Ram ame hnöku Aminadaba; Aminadaba ame hnöku Nasona; Nasona ame hnöku Salemona; 5Salemona ame hnöku Boaza ûnyi ga Rakaba; Boaza ame hnöku Obed ûnyi ga Rutha; Obed ame hnöku Jese; 6Jese ame hnöku Davita a than. Davita a than ame hnöku Solomona ûnyi ge öiö Uria; 7Solomona ame hnöku Reoboama; Reoboama ame hnöku Abija; Abija ame hnöku Asa; 8Asa ame hnöku Jehosafata: Jehosafata ame hnöku Jorama; Jorama ame hnöku Uzia; 9Uzia ame hnöku Jotham; Jotham ame hnöku Ahaza; Ahaza ame hnöku Hezekia; 10Hezekia ame hnöku Manase; Manase ame hnöku Amona; Amona ame hnöku Josea; 11Josea ame hnöku Jekonia me je liamekeiny mē, hnyi ûen adre hum ödra hnyin Babulona ai.
12Ke hwaban dö hna hum ödra Babulona ai, haba Jekonia ame hnöku Sealetiela; ke Sealetiela ame hnöku Zerubabela; 13Zerubabela ame hnöku Ahiuda; Ahiuda ame hnöku Eliakima; Eliakima ame hnöku Azora; 14Azora ame hnöku Sadoka; Sadoka ame hnöku Akeimo; Akeimo ame hnöku Eliuda; 15Eliuda ame hnöku Eleazara; Eleazara ame hnöku Mathana; Mathana ame hnöku Jekob; 16Jekob ame hnöku Josefa öiö Mana, momo ame hnöku Iesu, adre me hwenyi ien Keriso.
17Ke haba ta je dö hia hwân ga Abera hama ke ne o but kö Davita, me fotin ta je dö; ke hwân ga Davita ke ne o but hnyi hna hum ödra Babulona ai, me fotin ta je dö; ke hwân hnyi hna hum ödra Babulona ai ke ne o but Keriso me fotin ta je dö.
18Ke walang hwakecin hna hnöku Iesu Keriso: Haba hnyi ûen ame ûkocö hinyen a Maria me Josefa, ke ödru tiga ca tha laba bi, me manen dut a ga erkin dut hnen Hanu Kap. 19Ke at ae wisa Josefa a âiân, kʼ ame ca beweny he ka omanenâ hwakecin hnyi hnyimakan tavat, me e ame ûnykûme he ka degec duöngâ e. 20Ke e ame tiga ûnykûme ta je ûnyi eling, me wâ bi ame manen dut kâu angela anyin Than hnyi bwi, ame ha,, ka habe, Josefa nöku Davita lö, ca ot he ka hum Maria âiâm; anyin a erkin dut hnen Hanu Kap. 21Ke e ame he ka hnokoâ da, ke u me he ka hwenyi ien Iesu; anyin a e at ame he ka omelö lakeiny ûnyi hnyi anyidra ta je hulö. 22Ke adre me ânyâ ta je ûnyi hia thithö e, me me hwâdâ hna ha hnen Than a deny perofeta, ame ha, ka habe,
23Wâ bi, ame he hlu ka erkin, me hnokoâ da,
Kʼ adre me he ka hwenyi ien Emanuela;
walang bongon, E but unyita Khong. 24Haba Josefa ame todrö ûheny hnyi hna mokut, me ânyâ helâ me hna hûna kâu ge angela anyin Than, me e ame hom âiân; 25ke e ame ca tha e mē ke ne o but e ame hnokoâ nokon a da: ke e ame hwenyi ien Iesu.

Currently Selected:

Mataio 1: IAAI

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy