YouVersion Logo
Search Icon

Ma-thi-ơ 1

1
Da phá pỡi wiêc Giê-xu Ki-tô ản té tha
(1:1 – 2:23)
Da phá cúa Giê-xu Ki-tô
(Lu-ca 3:23-38)
1Da phá cúa Giê-xu Ki-tô, là dòng hõi Đa-bít, là dòng hõi Áp-đa-ham.
2Áp-đa-ham là pổ té cúa Y-xác; Y-xác là pổ té cúa Gia-cốp; Gia-cốp là pổ té cúa Giu-đa pỡi enh ủn cúa nả. 3Giu-đa lễ Ta-ma thì Ta-ma té tha Pha-đê pỡi Xê-đách. Pha-đê là pổ té cúa Hết-đôn; Hết-đôn là pổ té cúa Đam; 4Đam là pổ té cúa A-mi-na-đáp; A-mi-na-đáp là pổ té cúa Na-ha-xôn; Na-ha-xôn là pổ té cúa Xanh-môn. 5Xanh-môn lễ Đa-háp thì Đa-háp té tha Bô-ô. Bô-ô lễ Đu-tơ thì Đu-tơ té tha Ô-bết. Ô-bết là pổ té cúa Y-xai; 6Y-xai là pổ té cúa bua Đa-bít.
Đa-bít là pổ té cúa Xa-la-môn (do bỡ cúa U-đi té tha). 7Xa-la-môn là pổ té cúa Đô-bô-am; Đô-bô-am là pổ té cúa A-bi-gia; A-bi-gia là pổ té cúa A-xa; 8A-xa là pổ té cúa Giô-xa-phát; Giô-xa-phát là pổ té cúa Giô-đam; Giô-đam là pổ té cúa Ô-xia. 9Ô-xia là pổ té Giô-tham; Giô-tham là pổ té cúa A-cha; A-cha là pổ té cúa Ê-xê-chia. 10Ê-xê-chia là pổ té cúa Ma-na-xe; Ma-na-xe là pổ té cúa A-mốt; A-mốt là pổ té cúa Giô-xi-a. 11Tlước khây khái lãi tày ái ớ Ba-bi-lôn, Giô-xi-a tà là pổ té cúa Giê-cô-nia pỡi tàn ủn cúa nả.
12Khau khây khái lãi tày ái ớ Ba-bi-lôn, Giê-cô-nia là pổ té cúa Xa-anh-thi-ên; Xa-anh-thi-ên là pổ té cúa Xô-đô-ba-bên; 13Xô-đô-ba-bên là pổ té cúa A-bi-út; A-bi-út là pổ té cúa Ê-li-a-kim; Ê-li-a-kim là pổ té cúa A-xô. 14A-xô là pổ té cúa Xa-đốc; Xa-đốc là pổ té cúa A-chim; A-chim là pổ té cúa Ê-li-út; 15Ê-li-út là pổ té cúa Ê-lê-a-xa; Ê-lê-a-xa là pổ té cúa Ma-than; Ma-than là pổ té cúa Gia-cốp; 16Gia-cốp là pổ té cúa Giô-xép mà Giô-xép là ông cúa Ma-đi; Ma-đi té tha Giê-xu, hốc là Ki-tô.
17Dòng đĩ, pớ Áp-đa-ham cho tiểnh Đa-bít cỏ hết tháy mườl pổn tời; pớ Đa-bít cho tiểnh khây khái lãi tày ái ớ Ba-bi-lôn cỏ mườl pổn tời; pỡi pớ khây khái lãi tày ái ớ Ba-bi-lôn cho tiểnh Ki-tô y cỏ mườl pổn tời.
Giê-xu Ki-tô ản té tha
(Lu-ca 2:1-7)
18 # Lca 1:27. Ni là câu tliễn khây Giê-xu Ki-tô ản té tha: Ma-đi, mãng Ngài, tà ản Giô-xép ti nòm hồi, máy tlước khây ăn ớ pỡi hà thì Ma-đi cỏ chía do quyền phép cúa Mũ Wãi Bua Tlời. 19Giô-xép là mõl ngăl lènh, chăng hảo Ma-đi khái dong tha xét xứ xí nhuc điênh dènh hảo tá Ma-đi pằng cách chủ nhẽm. 20Tang khây Giô-xép ngẳm wềl wiêc nì, thì môch thần nhà tlời hiễn tiểnh pỡi nả tlong cã táy tiềm pỡi páo hằng: “Giô-xép là dòng hõi Đa-bít hỡi, da chở đưới khây lễ Ma-đi là bỡ, bì Ma-đi cỏ chía là do Mũ Wãi Bua Tlời. 21#Lca 1:31.Ma-đi khẽ té môch con tửa; da khái tach thên cho nả là Giê-xu, bì chỉnh con tửa đĩ khẽ cỉu mõl miềnh tha khói thỗi.” 22Tàn wiêc nì xáy tha chổng nhơ thiểng Chủa tà páo mõl pỗ thay Bua Tlời páo tlước hằng:
23“Môch con mãi còn lènh lot tlót tlẳng khẽ cỏ chía, pỡi té tha môch con tửa,
Hồi pẫu khẽ tach thên cho con tửa đĩ là Em-ma-nu-ên,”
ngĩa là Bua Tlời ớ pỡi tàn ha. 24Khây tấp chích, thì Giô-xép là theo chổng nhơ thần nhà tlời tà páo pỡi lễ Ma-đi là bỡ, 25#Lca 2:21.máy chăng ăn nằm pỡi nàng cho tiểnh khây nàng té tha môch con tửa,#1:25 con tửa: Bài bán chép thay chép là con tửa cá. pỡi tach thên con tửa đĩ là Giê-xu.

Currently Selected:

Ma-thi-ơ 1: MTQ2020

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy