ມັດ​ທາຍ 1
IUMILAO

ມັດ​ທາຍ 1

1
ເຢ​ຊູ ກີ​ຕູ່ ເຍີຍ ໂຕ້ວ ຕສົງ
(ເປີ໊ຍ ໝັ່ງ ລູ​ກາ 3:23-38)
1ເຢ​ຊູ ກີ​ຕູ່ ໂຕສ໋ວ ດາ​ວິດ ຮູ່ງ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ. ດາ​ວິດ ຮູ່ງ ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ອັບ​ລາ​ຮຳ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ. ອີ້ ຕສັ່ນ ເຟ້ຍ ນ້າຍ ເຊ ເຢ​ຊູ ກີ​ຕູ່ ຕ່ອຍ ເຈ໋ຍ ຕ່ອຍ ເຍີຍ ໂຕ້ວ ຕສົງ.
2ອັບ​ລາ​ຮຳ ໂຕສ໋ວ ອີ​ສັກ ເຍີຍ ເຕຍ.
ອີ​ສັກ ໂຕສ໋ວ ຢາ​ໂຄບ ເຍີຍ ເຕຍ.
ຢາ​ໂຄບ ໂຕສ໋ວ ຢູ​ດາ ບົວ ມົ໌ວ-ຕອນ ຕ່ອຍ ເຍີຍ ເຕຍ.
3ຢູ​ດາ ໂຕສ໋ວ ເປ​ເລດ ເຖສົາ ເຕສ​ລາ ເຍີຍ ເຕຍ. ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ມາ ເຫ່ວ ທາ​ມາ.
ເປ​ເລດ ໂຕສ໋ວ ເຮດ​ລົນ ເຍີຍ ເຕຍ.
ເຮດ​ລົນ ໂຕສ໋ວ ລາມ ເຍີຍ ເຕຍ.
4ລາມ ໂຕສ໋ວ ອຳ​ມີ​ນາ​ດັບ ເຍີຍ ເຕຍ.
ອຳ​ມີ​ນາ​ດັບ ໂຕສ໋ວ ນາ​ຊົນ ເຍີຍ ເຕຍ.
ນາ​ຊົນ ໂຕສ໋ວ ສັນ​ມົນ ເຍີຍ ເຕຍ.
5ສັນ​ມົນ ໂຕສ໋ວ ໂບ​ອາດ ເຍີຍ ເຕຍ. ໂບ​ອາດ ເຍີຍ ມາ ເຫ່ວ ລາ​ຫັບ.
ໂບ​ອາດ ໂຕສ໋ວ ໂອ​ເບດ ເຍີຍ ເຕຍ. ໂອ​ເບດ ເຍີຍ ມາ ເຫ່ວ ລູ​ເທ.
ໂອ​ເບດ ໂຕສ໋ວ ຈຽດ​ຊີ ເຍີຍ ເຕຍ.
6ຈຽດ​ຊີ ໂຕສ໋ວ ດາ​ວິດ ຮູ່ງ ເຍີຍ ເຕຍ.
ດາ​ວິດ ຮູ່ງ ໂຕສ໋ວ ຊາ​ໂລ​ມອນ ເຍີຍ ເຕຍ. ຊາ​ໂລ​ມອນ ເຍີຍ ມາ ຕສິ້ນ ດ່າງ ໂຕສ໋ວ ອຸ​ລີ​ຢາ ເຍີຍ ເອົ໊າ.
7ຊາ​ໂລ​ມອນ ໂຕສ໋ວ ເລ​ໂຫ​ໂບ​ອຳ ເຍີຍ ເຕຍ.
ເລ​ໂຫ​ໂບ​ອຳ ໂຕສ໋ວ ອາ​ບີ​ຢາ ເຍີຍ ເຕຍ.
ອາ​ບີ​ຢາ ໂຕສ໋ວ ອາ​ສາ ເຍີຍ ເຕຍ.
8ອາ​ສາ ໂຕສ໋ວ ເຢ​ໂຮ​ຊາ​ຟັດ ເຍີຍ ເຕຍ.
ເຢ​ໂຮ​ຊາ​ຟັດ ໂຕສ໋ວ ໂຢ​ລຳ ເຍີຍ ເຕຍ.
ໂຢ​ລຳ ໂຕສ໋ວ ອຸດ​ຊີ​ຢາ ເຍີຍ ເຕຍ.
9ອຸດ​ຊີ​ຢາ ໂຕສ໋ວ ໂຢ​ທາມ ເຍີຍ ເຕຍ.
ໂຢ​ທາມ ໂຕສ໋ວ ອາ​ຫັດ ເຍີຍ ເຕຍ.
ອາ​ຫັດ ໂຕສ໋ວ ເຮ​ເຊ​ຄີ​ຢາ ເຍີຍ ເຕຍ.
10ເຮ​ເຊ​ຄີ​ຢາ ໂຕສ໋ວ ມະ​ນັດ​ເສ ເຍີຍ ເຕຍ.
ມະ​ນັດ​ເສ ໂຕສ໋ວ ອາ​ມົນ ເຍີຍ ເຕຍ.
ອາ​ມົນ ໂຕສ໋ວ ໂຢ​ສິ​ຢາ ເຍີຍ ເຕຍ.
11ໂຢ​ສິ​ຢາ ໂຕສ໋ວ ເຢ​ໂຄ​ນີ​ຢາ #1:11-12 ເຊ ເຢ​ໂຮ​ຢາ​ຄີນ. ບົວ ມົ໌ວ-ຕ່ອຍ ເຍີຍ ເຕຍ.
ວົ້ວ ຕສັ່ນ ຕ໋ອຍ ຕສຸ ອິ​ສະ​ລາ​ເອນ ມ່ຽນ ຕສຸ ທສ້າງ ມີ່ງ ບາ​ບີ​ລົນ ເຕີ່ຍ-ປູງ. #2 ຮູ່ງ ໂຕ້ວ 24:14-15; 2 ຕສຸ້ນ ຕ່ອຍ ໂຕ້ວ 36:10; ເຢ​ເລ​ມີ 27:20
12ຕສຸ ທສ້າງ ມີ່ງ ລິ໌ວ, ອກະຮ້າ ເຢ​ໂຄ​ນີ​ຢາ ໂຕສ໋ວ ເຊ​ອັນ​ທິ​ເອນ ເຍີຍ ເຕຍ.
ເຊ​ອັນ​ທິ​ເອນ ໂຕສ໋ວ ເສ​ລຸບ​ບາ​ເບນ ເຍີຍ ເຕຍ.
13ເສ​ລຸບ​ບາ​ເບນ ໂຕສ໋ວ ອາ​ບີ​ຢຸ໊ດ ເຍີຍ ເຕຍ.
ອາ​ບີ​ຢຸ໊ດ ໂຕສ໋ວ ເອ​ລີ​ຢາ​ຄິມ ເຍີຍ ເຕຍ.
ເອ​ລີ​ຢາ​ຄິມ ໂຕສ໋ວ ອາ​ຊໍ ເຍີຍ ເຕຍ.
14ອາ​ຊໍ ໂຕສ໋ວ ສາ​ດົກ ເຍີຍ ເຕຍ.
ສາ​ດົກ ໂຕສ໋ວ ອາ​ຄິມ ເຍີຍ ເຕຍ.
ອາ​ຄິມ ໂຕສ໋ວ ເອ​ລີ​ອູດ ເຍີຍ ເຕຍ.
15ເອ​ລີ​ອູດ ໂຕສ໋ວ ເອ​ເລ​ອາ​ຊາ ເຍີຍ ເຕຍ.
ເອ​ເລ​ອາ​ຊາ ໂຕສ໋ວ ມັດ​ທານ ເຍີຍ ເຕຍ.
ມັດ​ທານ ໂຕສ໋ວ ຢາ​ໂຄບ ເຍີຍ ເຕຍ.
16ຢາ​ໂຄບ ໂຕສ໋ວ ໂຢ​ເຊບ ເຍີຍ ເຕຍ. ໂຢ​ເຊບ ເຊ ມາ​ລີ​ຢາ ເຍີຍ ໂອກ໋. ມາ​ລີ​ຢາ ໂຕສ໋ວ ເຢ​ຊູ ເຍີຍ ມາ. ເຢ​ຊູ ຕົ້ງ ມ່ຽນ ເຫ່ວ ກີ​ຕູ່ ວົ້ວ ເຕົ້າ.
17ຮນັ້ງ ໜ່າຍ, ຢຽມ ອັບ​ລາ​ຮຳ ມີ່ງ ເຖົາ ດາ​ວິດ ຮູ່ງ ມ່າຍ ຕສຽບ ເຝີຍ ຕ່ອຍ ມ່ຽນ. ແອ໋ງ ຢຽມ ດາ​ວິດ ຮູ່ງ ມີ່ງ ເຖົາ ອິ​ສະ​ລາ​ເອນ ມ່ຽນ ຕສຸ ກວ໊າດ ມີ່ງ ບາ​ບີ​ລົນ ເຕີ່ຍ-ປູງ ມ່າຍ ຕສຽບ ເຝີຍ ຕ່ອຍ. ແອ໋ງ ຢຽມ ຕສຸ ກວ໊າດ ມີ່ງ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ເຖົາ ກີ​ຕູ່ ທສວດ ເສີຍ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ມ່າຍ ຕສຽບ ເຝີຍ ຕ່ອຍ.
ເຢ​ຊູ ກີ​ຕູ່ ທສວດ ເສີຍ
(ເປີ໊ຍ ໝັ່ງ ລູ​ກາ 2:1-7)
18ເຢ​ຊູ ກີ​ຕູ່ ທສວດ ເສີຍ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ ເຊ ຮນັ້ງ ນ້າຍ. ເຢ​ຊູ ເຍີຍ ມາ, ບົ໋ວ ເຫ່ວ ມາ​ລີ​ຢາ. ໂຢ​ເຊບ ກ໊ອງ ຕສຢັ້ງ ນິ່ນ ໝີ່ ອ໊ະ. ນິ່ນ ບົວ ໄມ້ ແກ້ງ ຈວັ່ງ ຕ໋ອງ ເປວີ໋ຍ ເຈ໋ຍ ມປ່າ ມາ​ລີ​ຢາ ມ່າຍ ຊິນ ອ໊ະ, ເຊ ຢຽມ ສີງ ລີ່ງ ເຍີຍ ທຈະ ຕ້າຍ. #ລູ​ກາ 1:27 19ນິ່ນ ເຍີຍ ໂອກ໋, ໂຢ​ເຊບ, ເຊ ຄູ້ ມ່ຽນ ຢ່າ ໄມ້ ອ໋ອຍ ປຸນ ມາ​ລີ​ຢາ ຕອງ ຕສວັ໋ງ ຕສຸ ໄຍ້. ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ຢຽມ ໂຮຍ້ວ ຮນ້ຳ ອ໋ອຍ ເປີ່ຍ ເດ໊ຍ ຖຸຍ.
20ໂຢ​ເຊບ ຢຽມ ໂຮຍ້ວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ຮນ້ຳ. ມ່າຍ ເຕົ້າ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຟິນ-ມ່ຽນ ຕ້າຍ ໂປ໋ ເບີ໋ຍ ບົ໋ວ ນິ່ນ, “ດາ​ວິດ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ, ໂຢ​ເຊບ ອ້າ! ໄມ້ ຕູ໋ງ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ. ກຸ໊ນ ຫລົ່ງ ມາ​ລີ​ຢາ ໂຕສ໋ວ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ເອົ໊າ ອ໊ະ ໂອ່. ນິ່ນ ມ່າຍ ຈ໊ຽນ ວົ້ວ ນອມ ຊິນ ເຊ ສີງ ລີ່ງ ປຸນ ນິ່ນ ມ່າຍ. 21ນິ່ນ ອ໋ອຍ ຕຸ໊ ເຕົ້າ ຕອນ. ເມີ່ຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຖງ ວົ້ວ ເຕົ້າ ຕອນ ທສວດ ບົ໋ວ ເຫ່ວ ເຢ​ຊູ, #1:21 ເຢ​ຊູ ເຖສົາ ໂຢ​ຊູ​ວາ ຕົ້ງ ວົ້ວ ນອມ ບົ໋ວ ມປ່າ ເຢ​ຊູ ກ໊ອງ ເປ໋ນ ກີກ ຫວ່າ. ເອີ໋ຍ ເລີ໌ຍ ເຊ ຕສ໊ຽວ ໂອຈ໋ວ. ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນິ່ນ ອ໋ອຍ ໂອຈ໋ວ ນິ່ນ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ ເລີ່ຍ ດຸ໊ດ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ.” #ລູ​ກາ 1:31
22ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່ ທສວດ ຕ້າຍ ເຫວີ່ຍ ປຸນ ຕ໋ອຍ ເດສ່ງ ຕສິ້ນ ດ່າງ ຕສ໊ຽວ ຫລົ່ງ ວົ້ວ ເຕົ້າ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ ກ໊ອງ ເຍີຍ ຫວ່າ. ນິ່ນ ກ໊ອງ,
23“ມ່າຍ ເຕົ້າ ໄມ້ ດສຢ່າວ ເຈ໋ຍ ຕອນ ເຍີຍ ເຊັຍ,
ອ໋ອຍ ມ່າຍ ນອມ ຊິນ, ຢູ໌ງ ຕຸ໊ ເຕົ້າ ຕອນ.
ນິ່ນ ບົວ ອ໋ອຍ ທສວດ ບົ໋ວ ເຫ່ວ ອີ​ມາ​ນູ​ເອນ.”
(ເອີ໋ຍ ເລີ໌ຍ ເຊ “ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສົາ ບົວ ຢຽມ.”) #ອິ​ສະ​ຢາ 7:14
24ໂຢ​ເຊບ ເຍຍ ຕ້າຍ, ນິ່ນ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຟິນ-ມ່ຽນ ບົ໋ວ ເຍີຍ ຫວ່າ ໂຕສ໋ວ, ຕສ່ຽວ ຕໍ້ ມາ​ລີ​ຢາ ຕ້າຍ ໂຕສ໋ວ ນິ່ນ ເຍີຍ ເອົ໊າ ອ໊ະ. 25ມປ່າ ນິ່ນ ບົວ ໄມ້ ນິດ ຕ່ອຍ ເຖົາ ມາ​ລີ​ຢາ ຕຸ໊ ນ້າຍ ເຕົ້າ ຕອນ ຕ້າຍ. ໂຢ​ເຊບ ເຖງ ວົ້ວ ເຕົ້າ ຕອນ ທສວດ ບົ໋ວ ເຫ່ວ ເຢ​ຊູ. #ລູ​ກາ 2:21

Mien Bible (Lao Script) © 2007 Thailand Bible Society, 2007.

Learn more about ฉบับอักษรลาว