YouVersion Logo
Search Icon

Mâ-thai 1

1
Yâ-sû Kî-tuk ke Kâ-phú
(Lu-kâ 3:23-38)
1Yâ-sû Kî-tuk he Thai-ví ke heu-thoi, Thai-ví he Â-pak-lâ-hón ke heu-thoi.
Yâ-sû ke kâ-phú he án-ngiòng:
2Â-pak-lâ-hón kiung Yî-sat, Yî-sat kiung Ngâ-kok, Ngâ-kok kiung Yù-thai lâu kì ke hiûng-thi. 3Yù-thai thùng Thap-mâ kiung Fap-le̍t-sṳ̂ lâu Chhia-lâ, Fap-le̍t-sṳ̂ kiung Hî-sṳ̂-lùn, Hî-sṳ̂-lùn kiung Â-làn, 4Â-làn kiung Â-mí-nâ-tha̍t, Â-mí-nâ-tha̍t kiung Nâ-sun, Nâ-sun kiung Sat-mùn, 5Sat-mùn thùng Lâ-ha̍p kiung Pô-â-sṳ̂, Pô-â-sṳ̂ thùng Lu-tet kiung Ngò-phi-tet, Ngò-phi-tet kiung Yâ-sî, 6Yâ-sî kiung Thai-ví-vòng.
Thai-ví thùng Vû-li-â ke pû-ngiòng kiung Só-lò-mùn, 7Só-lò-mùn kiung Lò-pô-ôn, Lò-pô-ôn kiung Â-pí-ngâ, Â-pí-ngâ kiung Â-sat, 8Â-sat kiung Yok-sâ-fap, Yok-sâ-fap kiung Yok-hò-làn#1:8 “Yok-hò-làn”: Chhâm-kháu Lie̍t-vòng Ki-ha 8:16., Yok-hò-làn kiung Vû-sî-ngâ, 9Vû-sî-ngâ kiung Yok-thán, Yok-thán kiung Â-ha̍p-sṳ̂, Â-ha̍p-sṳ̂ kiung Hî-sî-kâ, 10Hî-sî-kâ kiung Mâ-nâ-sî, Mâ-nâ-sî kiung Â-mùn, Â-mùn kiung Yok-sî-â. 11Yî-set-lie̍t-chhu̍k pûn-ngìn chok-hi Pâ-pí-lùn ke khì-kiên, Yok-sî-â kiung Yok-ngâ-kîn lâu kì ke hiûng-thi.
12Pûn-ngìn chok-to Pâ-pí-lùn heu, Yok-ngâ-kîn kiung Sat-lâ-thiet, Sat-lâ-thiet kiung Só-lò-pâ-pak, 13Só-lò-pâ-pak kiung Â-pí-ngiu̍k, Â-pí-ngiu̍k kiung Yî-li-â-kin, Yî-li-â-kin kiung Â-só, 14Â-só kiung Sat-tuk, Sat-tuk kiung Â-kîm, Â-kîm kiung Yî-li̍t, 15Yî-li̍t kiung Yî-li-â-sat, Yî-li-â-sat kiung Mâ-tan, Mâ-tan kiung Ngâ-kok, 16Ngâ-kok kiung Yok-sit, chhiu-he Mâ-li-â ke ló-kûng. Ke chhṳ̂n-cho Kî-tuk ke Yâ-sû he tui Mâ-li-â chhut-se ke.
17Án-ngiòng son hí-lòi, tui Â-pak-lâ-hón to Thai-ví yit-khiung yû sṳ̍p-si thoi, tui Thai-ví to Yî-set-lie̍t-ngìn pûn-ngìn chok-to Pâ-pí-lùn ya he sṳ̍p-si thoi, tui pûn-ngìn chok ke sṳ̀ to Kî-tuk ke chhut-se ya he sṳ̍p-si thoi.
Yâ-sû Kî-tuk ke Chhut-se
(Lu-kâ 2:1-7)
18Yâ-sû Kî-tuk chhut-se ke kîn-ko he án-ngiòng: Kì ke â-mê Mâ-li-â yí-kîn lâu Yok-sit thin-chhîn, chúng-he chhai kiet-fûn yî-chhièn, Mâ-li-â chhiu tui Sṳn-Lìn fài-thôi. 19Kì ke vi-fûn-fû Yok-sit cho-ngìn chṳn-chhṳ̍t, chúng-he yu mò-oi kûng-khôi siû-yu̍k kì, sióng-oi pi-me̍t kié-chhù fûn-yok. 20Kì tông kháu-li liá-sṳ ke sṳ̀-chiet, Chú ke thiên-sṳ́ chhai mung-chûng tui kì hién-hien, kóng: “Thai-ví ke heu-thoi Yok-sit, m̀-sṳ́ kiâng, cho-ngì thó Mâ-li-â cho pû-ngiòng, yîn-vi kì he tui Sṳn-Lìn fài-thôi ke. 21Kì voi kiung yit-ke lai-é, ngì oi chiông kì ke miàng ôn-to Yâ-sû, yîn-vi kì oi chṳ́n-kiu chhṳ-kâ ke chṳ́-mìn thot-lì kì-têu ke chhui.”
22Liá yit-chhiet sṳ ke fat-sên he oi yin-ngiam Chú thûng-ko siên-tî só-kóng ke fa:
23Yû thùng-chṳ̂n-ńg voi fài-thôi kiung lai-é,
kì ke miàng oi ham-cho Yî-mâ-nui-li.
(“Yî-mâ-nui-li” ke yi-sṳ chhiu-he “Song-ti lâu ngài-têu thùng-chhai.”)
24Yok-sit siáng ko-lòi, chhiu cheu Chú ke thiên-sṳ́ só fûn-fu ke hi cho, lâu Mâ-li-â kiet-fûn; 25chúng-he chhai kì kiung lai-é yî-chhièn, mò lâu kì thùng-fòng. Se-ngìn-è chhut-se, Yok-sit chhiu chiông kì ke miàng ôn-to Yâ-sû.

Currently Selected:

Mâ-thai 1: THV12Rdb

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy